Welke hulp heeft Artsen zonder Grenzen tot nu toe geboden in Syrië?

 • 53 vrachtwagens met 35 ton aan hulpgoederen naar Noordwest-Syrië gebracht.
 • 13 mobiele klinieken opgezet om medische hulp te verlenen.
 • 32 ziekenhuizen ondersteund met noodkits, traumakits en medische kits.
 • 6.000 psychologische sessies en meer dan 23.000 medisch consulten gehouden.
 • Een hotline opgezet om mensen mentale zorg te kunnen bieden.
 • Honderden families ondersteund met hygiënekits, keukenkits, dekens en matrassen.
 • In meer dan 18 vluchtelingenkampen hulp geboden bij het herstel van toiletten en de bouw van watertanks.

Welke hulp heeft Artsen zonder Grenzen geboden in Turkije?

In Turkije hebben onze teams lokale ngo’s en andere maatschappelijke organisaties ondersteund.

 • Meer dan 10.000 psychosociale sessies gehouden.
 • Meer dan 38.000 hygiënekits en bijna 7.000 winterkits uitgedeeld.
 • Toiletten, douches, watertanks en tenten gedoneerd.
 • Een röntgenapparaat gedoneerd aan het ziekenhuis in Kahramanmaraş.
 • Meer dan 4,3 miljoen liter water geleverd.
 • Tienduizenden dekens en luiers en 96 ton groente en fruit gedoneerd.
Aardbeving Syrië Artsen zonder Grenzen

Help ook mee in Turkije en Syrië

Met de steun van onze donateurs kunnen we acuut medische hulp verlenen. Bijvoorbeeld na een natuurramp, zoals in Syrië en Turkije. Maar ook bij ziekte-uitbraken en tijdens conflicten. Zo krijgen mannen, vrouwen en kinderen de zorg die zij hard nodig hebben. Help vandaag nog mee.

Ik help mee

Wat is de situatie in Syrië?

Oorlog, een economische crisis, de COVID-19-pandemie en een recente cholera-uitbraak. In Syrië kwamen de verwoestende aardbevingen bovenop een reeks grote rampen. Door het conflict waren de medische noden al erg hoog. Nu, na de aardbevingen, is de druk op klinieken en ziekenhuizen die nog functioneren gigantisch. Naast de extra gewonden, zijn maar liefst 55 ziekenhuizen en klinieken beschadigd. Daar komt bij dat twee miljoen mensen in vluchtelingenkampen leven in Noordwest-Syrië. In versleten, oude tenten en in barre weersomstandigheden, zoals vrieskou. Een onmenselijke situatie.

Vanwege de oorlog werkten onze teams al in het gebied en konden we direct na de aardbeving hulp verlenen. In de dagen na de aardbevingen lag onze focus op acute medische noodhulp. Zo hielpen we bij het vervoer van patiënten per ambulance en ondersteunden we ziekenhuizen. In de weken die volgden hebben we onze hulp verder opgeschaald. Met mobiele klinieken, psychologische hulp en ondersteuning bij de bouw van toiletten en watertanks.

Wat is de situatie in Turkije?

Ook in Turkije zijn de enorm hoge cijfers van het aantal doden en gewonden hartverscheurend. Door de aardbevingen zijn meer dan 50.000 mensen overleden: veel families hebben ten minste één familielid verloren. Uit angst voor naschokken en instorting keren veel inwoners nog niet terug naar huis. Op elke hoek van de straat vind je dan ook (geïmproviseerde) kampen, gemaakt van tenten en containers. In maart zorgde lenteregen voor overstromingen van een aantal van die kampen. Nog eens 21 mensen kwamen om.

In Turkije hebben onze teams lokale ngo’s en andere maatschappelijke organisaties ondersteund. Zo deelden we hulpkits uit en boden we psychische zorg. Omdat aan de meest acute medische noden grotendeels is voldaan, hebben we per 31 mei 2023 onze hulp overgedragen. Het was de vijfde keer in 30 jaar tijd dat onze teams in actie kwamen na een aardbeving in Turkije.

 • Wat geweldig dat je wilt helpen! Jouw steun maakt het verschil voor slachtoffers van natuurrampen, zoals nu in Syrië en Turkije. Doneer en help vandaag nog mee.

winter in Syrië

Steun onze teams

icoon-verband

Voor € 10,- geef je bijvoorbeeld 3 verbandkits om de wonden van 36 patiënten te steriliseren en verzorgen.

Icoon eerstehulpkoffer

Met € 25,80 kunnen we noodhulpkits leveren om 15 mensen 3 maanden na een ramp medische zorg te geven.

Icoon scalpel

Met € 100,- kunnen wij een kit kopen waarmee we noodchirurgie kunnen uitvoeren.

Icoon water

Met € 5,- kunnen wij zo'n 150.000 liter water zuiveren, goed voor 7.500 mensen per dag.

icoon-verband

Voor € 10,- geef je bijvoorbeeld 3 verbandkits om de wonden van 36 patiënten te steriliseren en verzorgen.

icoon-uitgavennoodhulp.png

€ 15,60 is goed voor 40 reddingsdekens om slachtoffers van natuurrampen te beschermen tegen kou, hitte, wind en regen.

Benieuwd waar we nog meer werken?

Artsen zonder Grenzen wereldkaart