Noodhulpteam

Ineens slaat de vlam in de pan en tienduizenden mensen slaan op de vlucht. Een epidemie breekt uit en al snel zijn duizenden mensen besmet in een gebied zonder zorg. Een natuurramp zorgt voor honderden doden en gewonden. Dan komt onze afdeling noodhulp razendsnel in actie. Een kleine groep specialisten staat permanent klaar om meteen te vertrekken naar een crisisgebied. Ze kijken ter plekke wat er nodig is en starten de eerste hulpacties. Deze teams bestaan meestal uit 2 of drie mensen: een arts, een verpleegkundige en een coördinator. De laatste overlegt met de autoriteiten. Vaak gaat er ook een logistiek medewerker mee die de aanvoer van hulpgoederen organiseert.

Management van de veldprojecten

Werken we nog daar waar we het hardste nodig zijn? Zijn er nieuwe politieke of medische ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden? Is het nodig om de activiteiten in een projectland aan te passen? Dat zijn een paar van de vragen waar de mensen van de afdeling operaties iedere dag mee bezig zijn. Collega’s met veel ervaring in ons noodhulpwerk houden vanuit Amsterdam onze missies op koers. Ze houden het overzicht en maken de keuzes over waar we onze mensen en middelen in moeten zetten.

Een vliegtuig met hulpgoederen wordt ingeladen en naar Mozambique gestuurd
Een vliegtuig met hulpgoederen wordt ingeladen en naar Mozambique gestuurd, het land werd zwaar getroffen door een cycloon. ©Julien Dewarichet/MSF

Logistics

Alles wat nodig is om onze missies succesvol uit te voeren wordt geregeld door onze logistieke afdeling. Zij zorgen ervoor dat al het materiaal op de juiste plek terecht komt. Zodat onze medische teams hun werk kunnen doen en zoveel mogelijk mensen helpen. Vanuit onze opslag in Amsterdam vertrekken de medicijnen en hulpgoederen naar onze projecten wereldwijd. Logistiek medewerkers zijn de mensen die de praktische en niet-medische aspecten van een project voor hun rekening nemen. Hieronder vallen techniek, computers, beveiliging, elektriciteit, onderdak, water, vracht en vervoer. Dagelijks zorgen zij ervoor dat onze projecten soepel verlopen en we kunnen helpen, daar waar nodig.

Personeelszaken

Een steengoede arts, een fantastische verpleegkundige of een ervaren receptioniste voor het hoofdkantoor. Dat soort mensen vind je niet zomaar. Daarom houdt onze afdeling personeelszaken zich onder meer bezig met het werven van de juiste mensen voor onze organisatie.

We hebben wereldwijd tientallen projecten. Daarnaast moeten we in noodsituaties soms snel in actie komen. Dan is het aan deze afdeling om de personele puzzel op te lossen. Want het is van levensbelang dat de juiste medewerkers op het goede moment naar de projecten gaan en er geen gaten in de bezetting vallen.

Tot slot houden de collega’s van personeelszaken zich ook bezig met het welzijn van de medewerkers. En houdt deze afdeling de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten.

Pleitbezorging

Patiënten die naar onze klinieken komen nadat ze vervolgd of gemarteld zijn om hun etniciteit of geloof. Bevolkingsgroepen die uitgesloten worden van medische zorg. Vluchtelingen die niet welkom zijn en daarom geen hulp krijgen. We zien het bijna dagelijks in onze veldprojecten. Onze mensenrechten- en communicatiespecialisten van de afdeling pleitbezorging gaan daarmee aan de slag. Zij zetten onze verontwaardiging om in krachtige rapporten. Ze zorgen ervoor dat die gelezen en besproken worden met de machthebbers die verantwoordelijk zijn of anderen die invloed kunnen hebben.

Als het nodig is, schakelen ze de media in om meer druk uit te oefenen. Daarvoor maken ze ook bijvoorbeeld verhalen en interviews en videoproducties of nodigen ze media uit om zelf te komen berichten over een situatie.

Vergadering op het kantoor van Artsen zonder Grenzen
©Els Kijlstra

Communicatie & Fondsenwerving

Wat doet Artsen zonder Grenzen nou precies? En waarom werken jullie eigenlijk in DR Congo? We zijn trots op ons werk en vinden het heel belangrijk dat mensen weten wat we doen. Daarom vertelt de afdeling Communicatie & Fondsenwerving ons verhaal. Soms zien onze medewerkers misstanden in de landen waar we werken. Ook dat vertellen we aan de buitenwereld, omdat we willen dat er iets verandert. Wil je ook bijdragen? Dan vragen we je om donateur te worden. En ben je dat al? Dan vertellen we je elke dag op sociale media, in onze magazines, via de pers en door e-mails wat we met de hulp van onze donateurs allemaal bereiken.

Finance

Hoe gaan we dat betalen? Met die vraag kom je terecht bij onze Finance-afdeling. Zij beheren het geld dat binnenkomt via onze 447.195 donateurs en houden scherp in de gaten hoe we dit besteden. Zo gaat de Finance-afdeling over de portemonnee van onze verschillende projecten wereldwijd. Hoeveel geld is er bijvoorbeeld nodig voor een vaccinatiecampagne of noodhulp na een orkaan? Deze afdeling maakt de financiële planningen en houdt de begroting bij. Ook betalen zij de salarissen uit en zorgen dat de boekhouding helemaal op orde is.

ICT

Ook bij ons geldt: zonder technologie werkt niets! Onze afdeling ICT zorgt er daarom voor dat onze computers en netwerkverbindingen zo optimaal mogelijk draaien. En dat zowel op het hoofdkantoor als in de veldprojecten. Niet altijd even eenvoudig, als je ziet waar we allemaal werken en hoe veeleisend ons medische noodhulpwerk is… Onze IT-ers zijn dan ook regelmatig te vinden in de veldprojecten om ICT-ondersteuning te bieden bij zaken als logistiek, voorraadbeheer en personeelsmanagement.

Learning & Development

Ontwikkeling en groei staan hoog in het vaandel bij onze organisatie. De afdeling learning & development (L&D) staat daarvoor garant, of je nu in het veld bent of het hoofdkantoor werkt. De mensen van L&D zorgen ervoor dat je verder komt op je vakgebied of in je vaardigheden.

Van trainingen op het gebied van techniek tot succesvol communiceren of efficiënt werken, deze afdeling is van alle markten thuis.

International General Assembly (IGA), 2013, Brussel
©Bruno De Cock / Médecins Sans Frontières

Vereniging

De Vereniging Artsen zonder Grenzen Nederland bestaat voor en door onze medewerkers. Of je in het verleden bij ons hebt gewerkt of dit nog steeds doet, je bent altijd welkom. De vereniging is voor iedereen, van medewerker op het hoofdkantoor tot een verpleegkundige in het veld. De vereniging houdt regelmatig debatten over allerlei thema’s rond ons werk. Daarin kan je je mening geven en kritische vragen stellen over onze missies. Zo houden we ons werk voortdurend tegen het licht, zodat we trouw blijven aan wie we zijn als medisch-humanitaire organisatie.