Een van onze psychologische hulpverleners in Irak praat met een man die net is gevlucht uit Noordoost-Syrië.