Eenmalige gift

Eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Stel je jaarinkomen is € 35.000, dan is de drempel voor de aftrek € 350 en de maximale aftrek is € 3.500. Je inkomen wordt belast met 37%. Stel, je schenkt eenmalig € 500 aan Artsen zonder Grenzen, dan valt € 150 daarvan binnen de 1 en 10% van jouw inkomen. Dit bedrag mag je van het belastbaar inkomen aftrekken. Vervolgens krijg je 37% hiervan (dat is € 56) terug van de belastingdienst.

Periodiek schenken

Als je Artsen zonder Grenzen minstens vijf jaar achter elkaar steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte, dan is je gift volledig aftrekbaar. Lees meer over periodiek schenken.

Fonds op naam

Een fonds op naam is een zeer persoonlijke manier van doneren. Alleen, of bijvoorbeeld samen met familie, vrienden of collega’s richt je een fonds op binnen Artsen zonder Grenzen. Je bepaalt zelf waar het geld aan besteed wordt, en je wordt op de hoogte gehouden van de resultaten. Een fonds op naam is, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. Lees meer over een fonds op naam.

Persoonlijk advies

Onze collega Kathy Rombouts geeft graag persoonlijk advies bij bovenstaande opties. Neem contact op via 020 520 8910 of mail naar kathy.rombouts@amsterdam.msf.org.

Meer informatie over nalaten en gift in testament