internationaal voorzitter

Christos Christou

Arts en internationaal voorzitter Artsen zonder Grenzen

In deze coronapandemie hebben zorgmedewerkers in de frontlinie de grootste moeite om de nodige zorg te bieden. Medische middelen zijn maar beperkt beschikbaar in veel gebieden waar wij werken. Maar die middelen zijn wél nodig om mensenlevens te redden. Regeringen hebben de macht om een oplossing dichterbij te brengen.

Monopolies omzeilen tijdens coronapandemie

Er ligt namelijk een voorstel bij de Wereldhandelsorganisatie, ingediend door Zuid-Afrika en India. Het stelt landen in staat monopolies te omzeilen zolang deze pandemie voortduurt. Als dit voorstel wordt aangenomen, worden specifieke juridische obstakels opgeheven. En dát maakt het makkelijker voor overheden en bedrijven om te zorgen voor een grotere, meer gespreide productie van coronavaccins, -medicijnen en andere medische hulpmiddelen.

Wereldvoorraad boosten

Het betekent niet dat we in één keer de ongelijke verdeling van coronavaccins en -medicijnen in de wereld oplossen. Maar het kan een belangrijke eerste stap zijn voor bedrijven om samen te werken, technische kennis te delen en de wereldvoorraad een boost te geven.

Verzet

Er is één ‘maar’. Een groep regeringen staat dit voorstel in de weg. Daarmee ontzeggen ze de inwoners van landen met minder financiële slagkracht levensreddende medische middelen. En dat terwijl veel van de landen die tegen zijn, het leeuwendeel van bestaande vaccins heeft ingekocht. Dit zorgt voor een onrechtvaardige verdeling die de hele wereld in gevaar brengt. Deze regeringen moeten politiek leiderschap tonen; leiderschap die in lijn is met de wereldwijde solidariteit die zij – in het kader van deze pandemie – juist zo vaak hebben genoemd. En dat betekent: hun verzet tegen dit voorstel staken.

Een jaar met het coronavirus

Inmiddels zijn we een jaar verder in de coronapandemie. We moeten met zijn allen onder ogen zien dat de farmaceutische industrie niet uit vrije wil, of zelfs enigszins, bereid is om kennis te delen, om zo samen het coronavirus te verslaan. Het wordt tijd dat álle regeringen zich opwerpen als voorvechters van toegang tot geneesmiddelen voor iedereen, wáár zij ook wonen.

Schrijf geschiedenis, red levens

We zien dat de wereldwijde roep om monopolies in deze pandemie opzij te schuiven steeds luider wordt. Als je als regering dit voorstel steunt, kun je daarmee geschiedenis schrijven.

Onze oproep aan regeringen wereldwijd: kies voor menselijkheid, kies voor solidariteit. Ondersteun het voorstel dat nu bij de Wereldhandelsorganisatie ligt. Red levens.

spandoek artsen zonder grenzen kantoor wereldhandelsorganisatie geneve
Met een spandoek voor het kantoor van de Wereldhandelsorganisatie in Genève zetten we onze oproep kracht bij. © MSF/Pierre-Yves Bernard

Het voorstel zoals dat door de Wereldhandelsorganisatie wordt besproken

Het voorstel om monopolies tijdelijk op te schorten helpt juridische onzekerheid en risico’s weg te nemen voor potentiële fabrikanten en regeringen. En dat betekent dat zij snel productie en levering van medicijnen, vaccins en andere cruciale medische hulpmiddelen kunnen opschalen. Van groot belang, zeker nu zeer besmettelijke nieuwe varianten van het coronavirus zich verspreiden in landen met minder financiële slagkracht.

Het voorstel is door India en Zuid-Afrika in oktober bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ingediend. 58 landen hebben het voorstel medeondertekend. Ook honderden burgerbewegingen staan achter het voorstel. Net zoals vele internationale organisaties Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de organisatie van de Verenigde Naties voor hiv en aids (UNAIDS) en de Ontwikkelingsgroep medicijnen voor verwaarloosde ziekten (DNDi). 115 Europarlementariërs, van wie 6 Nederlandse, dringen er bij de Europese Commissie en de Europese Raad op aan dit voorstel niet langer tegen te werken. Elk EU-land, waaronder ook Nederland, heeft één stem in de WTO. Besluitvorming binnen de WTO vindt plaats door middel van overleg tussen de lidstaten. Besluiten worden vervolgens voorgelegd aan nationale parlementen.