*Laatste update mei 2021

Corona (COVID-19): onze teams zetten alle zeilen bij

Het leven van honderdduizenden mensen is nog steeds in gevaar. In alle 70 landen waar wij al werkten zijn onze teams gereed om voor coronapatiënten te zorgen en hebben we maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan. Op dit moment hebben we in 50 landen speciale COVID-19 projecten lopen. Wij zoeken hierbij juist ook groepen op die buiten de boot dreigen te vallen, zoals daklozen, ouderen, vluchtelingen, migranten en mensen met ziekten waar een stigma op heerst. We doen alles in onze macht om ervoor te zorgen dat we nog steeds mensen die andere, levensreddende zorg nodig hebben, helpen en bereiken. Door gebruik te maken van telefonische hulplijnen, speciale apps en social media bijvoorbeeld. En we blijven waar mogelijk opschalen, want een pandemie vraagt om een wereldwijde aanpak . Want corona bereikt ook plekken waar medische zorg niet vanzelfsprekend is. In conflictgebieden, vluchtelingenkampen, of gebieden waar ziekten als malaria ook al een uitdaging zijn. Ook op die plekken zetten onze teams alle zeilen bij.

Coronavaccins, -testen en –medicijnen

Wij pleiten continu ervoor dat het mogelijk moet zijn voor iedereen die dat nodig heeft om zorg voor corona krijgen. Wij doen voortdurend een beroep op overheden en de farmaceutische industrie: zorg ervoor dat beschermende middelen, (mogelijke) coronavaccins, -testen en -medicijnen voor iedereen te krijgen zijn. En dat houdt in: voldoende productie, betaalbaarheid en geen beperkingen opleggen zoals met patenten een monopoliepositie bedingen.

Bestrijding van het coronavirus in Europa

 • Wij hebben op dit moment nog speciale COVID-19-hulpprojecten in: Nederland, België, Griekenland, Italië, en Oekraïne.
 • In Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben wij onze hulp afgerond. Ook in Italië hebben we ons werk in 3 ziekenhuizen, 44 bejaardentehuizen, detentiecentra en gevangenissen in Lombardije beëindigd, maar gaan we door met hulp aan gemarginaliseerde groepen in onder andere Rome en Sicilië. Hier ondersteunen we voornamelijk vluchtelingen en migranten. In Portugal geven we voorlichting in o.a. Lissabon aan kwetsbare groepen.
 • Ook in België en Frankrijk hebben onze teams hun werk in ziekenhuizen en verpleeghuizen afgerond, maar mobiele teams blijven aan de slag. In Frankrijk bieden we medische ondersteuning in een COVID-19 kliniek specifiek aan mensen die positief zijn getest, maar voor wie thuisisolatie niet mogelijk is.
 • We waren al werkzaam in kamp Moria op Lesbos en op Samos in Griekenland. Onze teams richten zich hier vooral op vroege opsporing van besmettingen. Zo hebben ze een speciale kliniek opgezet voor mensen met coronasymptomen. Tot onze diepe teleurstelling werden wij door lokale Griekse autoriteiten gedwongen onze coronakliniek in Moria te sluiten. Onze andere medische hulp gaat wel door. Ook trainen en helpen zij, samen met andere organisaties, medisch personeel van de Griekse overheid op het uitvoeren van triage (de selectie van dringende gevallen). Daarnaast geven ze voorlichting aan andere organisaties en vluchtelingen zelf. Ook zorgen ze voor schoon water.
 • In Oekraïne ondersteunen we het ministerie van Volksgezondheid, bezoekt ons mobiel medisch team mensen met coronasymptomen thuis, bemannen we telefonische hulplijnen en trainen we zorgmedewerkers.
 • We hebben onze hulp voor patiënten met een complexe, zware vorm van tuberculose die extra kwetsbaar voor corona zijn aangepast in Wit-Rusland. In Rusland delen we voedselpakketten uit aan onze tuberculosepatiënten.

Aanpak coronavirus in Afrika

 • We hebben speciale coronahulpprojecten in Burkina Faso, DR Congo, Guinee, Ivoorkust, Kameroen, Kenia, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Soedan, Tsjaad, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Zuid-Soedan.
 • Onze teams verzorgen mensen met COVID-19 in speciale behandelcentra en in ziekenhuizen, trainen zorgmedewerkers en zetten isolatie-units en noodhospitalen op. Mobiele teams trekken rond om voorlichting en medische zorg te bieden. Ook bieden we medische zorg bij mensen met lichte coronasymptomen bij hen thuis. Daarnaast bieden onze teams ook psychische hulp.
 • Ook helpen ze met het indammen van het coronavirus door medische staf te trainen in infectiebeheersing, handwasstations te bouwen, voorlichting te geven, contactonderzoek van patiënten te doen en hun huizen te ontsmetten. Ze ondersteunen districten met analyseren van het verloop van de ziektegevallen. En ze delen stoffen mondkapjes uit aan mensen die extra kwetsbaar zijn.
 • In onder andere Centraal-Afrikaanse Republiek, Libië, Malawi, Mozambique, Oeganda, Somalië en Somaliland, Swaziland, Eswatini en Tanzania geven onze teams voorlichting en zorgen ze op veel plekken voor schoon water. Ook trainen zij zorgpersoneel in de bestrijding van het coronavirus, het uitvoeren van testen en het verzorgen van mensen met corona. Daarnaast helpen onze teams met het opzetten van behandelcentra en klinieken en voeren zij contactonderzoek uit.
 • Omdat in sommige plaatsen de andere medische zorg, zoals voor zwangere vrouwen in het gedrang komt, springen onze teams bij om te zorgen dat ook zij zorg krijgen. Onze teams zetten hun zorg voor mensen met ziekten als mazelen, ondervoeding, hiv/aids en tuberculose zoveel mogelijk voort. Ze brengen bijvoorbeeld medicijnen naar patiënten met (chronische) ziekten als diabetes, hiv/aids en tuberculose.
Tussen maart 2020 en december 2020 hebben onze teams in meer dan 300 projecten in 70 landen opgezet.

Hulp coronavirus in Noord- en Zuid-Amerika

 • In Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haïti, Honduras, Mexico, Puerto Rico, Peru en Venezuela hebben we ook speciale projecten opgezet in de strijd tegen het coronavirus.
 • Brazilië is op het moment van schrijven het epicentrum van de coronapandemie. Onze teams werken voornamelijk in het noorden van het land.
 • In het eveneens hard getroffen Peru ondersteunen
 • Onze teams verzorgen coronazieken in ziekenhuizen en speciale coronabehandelcentra, hebben speciale COVID-19- behandel- en isolatie-afdelingen opgezet, trainen medisch personeel en zorgpersoneel in verpleeghuizen in het zorgen voor mensen met COVID-19 en vervoeren zieken met ambulances. Waar nodig, voorzien we instanties van beschermende uitrusting. We bieden specifiek ook medische en psychosociale hulp aan groepen die vergeten dreigen te worden: zoals ouderen, daklozen, migranten en andere kwetsbare groepen. Mobiele teams trekken naar afgelegen gebieden om te zorgen dat ook deze mensen hulp krijgen.
 • Om de plaatselijke zorg te ontlasten, springen onze teams bij met algemene medische zorg om mensen met andere gezondheidsproblemen te helpen. Denk aan ambulancediensten en mobiele teams die medische zorg bieden. En we delen hulppakketten uit voor de dagelijkse verzorging. Ook hebben we telefonische hulplijnen opgezet.
 • Daarnaast adviseren onze teams in Argentinië lokale gezondheidsinstanties in de aanpak van corona (COVID-19), trainen wij medisch personeel en ondersteunen zij de staf van verpleeghuizen. En in Bolivia onderzoekt een team de situatie in het Amazonegebied in het noordoosten van het land.
 • In Canada hebben onze teams onderzocht welke bevolkingsgroepen vergeten dreigden te worden in de aanpak van corona: daklozen en inheemse bevolking in afgelegen gebieden. Zij hebben speciale online briefings gemaakt voor zorginstanties en zorgmedewerkers ze hun bestaande werk kunnen aanpassen voor corona (COVID-19) en bemiddeld om een aantal van onze ervaren hulpverleners in Canada in te zetten.

COVID-19 bedwingen in Midden-Oosten

 • Ook in het Midden-Oosten zijn onze teams veel speciale COVID-19 projecten gestart, zoals in Irak, Jemen en Libanon.
 • Een land als Irak heeft 386.000 doses van het vaccin ontvangen. Dit is bij lange na niet genoeg voor een land met 40 miljoen inwoners.
 • In Libanon helpen onze teams bij het vaccineren van kwetsbare groepen.
 • Onze teams runnen coronabehandelcentra en verzorgen coronapatiënten, ondersteunen ziekenhuizen met het opzetten van behandelunits en –afdelingen, training, coaching en patiëntenzorg en het afnemen van coronatesten, geven voorlichting, en helpen met voedseldistributie voor mensen die in gedrang komen door lockdowns.
 • In Jordanië, Libië, Palestina en Syrië ondersteunen onze teams plaatselijke ziekenhuizen en ander medisch personeel. Het zijn landen waar we al werkten en waar we nu ook het coronavirus bestrijden. Zo zetten we behandel- en isolatie-units op en behandelen we mensen met symptomen van corona.
 • We geven training, advies en logistieke ondersteuning. We bieden medische zorg aan mensen die anders in de knel komen, delen hulppakketten met spullen voor de dagelijkse hygiëne of voedsel uit en zorgen voor schoon water in vluchtelingenkampen.
 • 294,000
  Aantal voorlichtingssessies over COVID-19 in onze projectlanden (maart – december 2020)
 • 93
  Aantal ziekenhuizen en behandelcentra, waar onze teams direct coronapatiënten behandelden (maart - december 2020).
 • 152
  Aantal verzorgingstehuizen in Europa en in Midden- en Zuid-Amerika die door onze teams worden ondersteund (maart- december 2020).

Hulp in de strijd tegen COVID-19 in Azië

 • Ook in de Aziatische landen Afghanistan, Bangladesh, Cambodja, Filipijnen, Hongkong, India, Papoea-Nieuw-Guinea, Pakistan en hebben we speciale projecten opgestart om het coronavirus terug te dringen
 • Onze teams verzorgen mensen met corona (COVID-19) in speciale coronabehandelcentra, -units en verpleegafdelingen, en trainen zorgpersoneel hoe zij veilig mensen kunnen verzorgen en het uitvoeren van contactonderzoek. Met speciale hulplijnen bieden ze ook psychische hulp. Ook geven ze voorlichting.
 • Omdat tuberculosepatiënten extra kwetsbaar zijn voor corona, daar beide ziekten de longen aantasten, ondersteunen we tuberculoseklinieken met de zorg voor deze groep. Daarnaast delen we stoffen mondkapjes uit en zeep aan kwetsbare groepen.
 • In het Kutupalongkamp in Bangladesh verzorgen onze teams coronapatiënten in speciale units. Onze teams bouwen twee coronabehandelcentra. Dit opvangkamp is een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld waar bijna 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen verblijven.
 • We hebben onze hulpverlening in Mumbai herstart, nu India opnieuw door een zware coronagolf wordt getroffen. We screenen patiënten, verwijzen ze door en bieden medische hulp in twee tenten met 2.000 IC-bedden.
 • In Indonesië, Kirgizië, Maleisië, Myanmar, Oezbekistan en Tadzjikistan trainen onze teams zorgpersoneel en gemeenschapsleiders in het omgaan met het nieuwe coronavirus, infectiebeheersing en het uitvoeren van contactonderzoek. Ze delen voedsel aan daklozen uit, hulppakketten aan vluchtelingen en migranten, en geven voorlichting. En onze hulpverleners bezoeken zwangere vrouwen thuis, zodat zij niet naar klinieken hoeven te komen voor hun zorg. Ook zorgen we ervoor dat patiënten met chronische ziekten als hiv/aids hun medicijnen krijgen.
 • In landen waar tuberculose een groot probleem is, met name in Oezbekistan en Tadzjikistan, geven we speciale voorlichting over voorzorgsmaatregelen voor staf en patiënten. Mensen met tuberculose behoren tot de risicogroep voor corona. Beide ziekten tasten de longen aan. Het is te verwachten dat tuberculosepatiënten ernstig ziek zullen worden als zij met het nieuwe coronavirus besmet raken.

Waarom spreken we over het ‘nieuwe coronavirus’? En wat is dan precies COVID-19?
Uitleg in een notendop.

 • Onze teams, van artsen, verpleegkundigen tot logistiekers en water-en-sanitatiespecialisten zetten zich wereldwijd in voor de strijd tegen corona.

Steun onze teams in de strijd tegen corona

Icoon mondmasker.png

Met € 15 kunnen wij 7 mondmaskers met filter voor hulpverleners of patiënten kopen.

Icoon ebolabril

Met € 25 kunnen wij 2 goed afsluitende veiligheidsbrillen kopen.

Icoon coronatest.png

Met € 100 kunnen wij speciaal materiaal voor 5 coronatesten kopen.

Ga mee op missie!

Wereldkaart