Dialyses, amputaties en wondverzorging

Lichamelijk hebben slachtoffers die onder het puin vandaan gehaald worden een grote klap te verwerken. Regelmatig lijden ze aan het crush-syndroom. Beschadiging aan het spierweefsel zorgt ervoor dat giftige stoffen vrijkomen in het lichaam. Dit leidt tot acuut nierfalen. Eén op de twee patiënten met het crush-syndroom overlijdt. Een nierdialyse is nodig om de nierfunctie kunstmatig weer op gang te brengen.

Arts helpt een patiënt in een ziekenhuis dat gespecialiseerd in hulp aan brandwonden. © Abdul Majeed Al Qareh
Syrische artsen opereren een patiënt in een ziekenhuis in Atmeh. De apparatuur voor de operatiekamer van dit ziekenhuis is van onze donaties.
Eén op de twee patiënten met het crush-syndroom overlijdt alsnog.

Snel in actie

Er zijn meer verwondingen die vragen om snel medisch handelen. Soms zelfs als iemand nog deels vastzit onder een ingestort gebouw. In Syrië zag verloskundige Aisha hoe de voet van een klein meisje geamputeerd werd. ‘Om het meisje onder het puin vandaan te krijgen, moest een arts haar voet amputeren. Huilend zei ze: “Maak je geen zorgen om mijn voet, red me zónder mijn voet. Als ik hier maar uitkom. Het is donker en ik ben zo bang!” Naast dialyses en (spoed)amputaties behandelen onze teams een groot aantal wonden in bestaande en mobiele klinieken. Denk aan hoofdwonden en botbreuken.

Maak je geen zorgen om mijn voet, red me zónder mijn voet.

Omgaan met trauma

Ook mentale zorg is cruciaal na een natuurramp. Slachtoffers hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt, zoals het verlies van dierbaren. Aisha: ‘In Syrië zag een man hoe de lichamen van zijn vrouw, kinderen en ouders onder het puin vandaan werden gehaald. Hij verkeerde in shock. Kon niet begrijpen dat zijn hele familie begraven lag onder het ingestorte gebouw. Elk halfuur werd een van zijn familieleden bij ons binnengebracht: zijn zoon, vader en toen zijn broers. In totaal verloor hij dertien mensen uit zijn familie. En hij is niet de enige.’

Hoe mensen omgaan met het trauma van een aardbeving verschilt per persoon. Iemand kan bijvoorbeeld in shock raken en PTSS ontwikkelen. Met individuele behandelingen, groepstherapie en psychosociale support bieden onze teams steun. Zo leren mensen omgaan met het trauma en kunnen ze het leven weer oppakken.

In totaal verloor hij dertien mensen uit zijn familie. En hij is niet de enige.

Voorzien in basisbehoeften

Eén van de gevolgen van een aardbeving is dat er vaak een groot tekort aan basisbehoeften ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn eten en drinken, een dak boven het hoofd en schone kleren. Al deze middelen zijn nodig om gezond te blijven. In de wintermaanden is bittere kou een extra bedreiging voor de gezondheid. In Syrië delen onze teams daarom dekens uit aan de getroffen families.

Onze teams leveren noodhulp, traumakits en chirurgische kits aan 30 ziekenhuizen en klinieken in Idlib en Aleppo.
Teams laden noodhulpgoederen uit aan de slachtoffers voor de aardbeving.

Voorkomen en bestrijden ziekte-uitbraken

In de weken na een aardbeving is de kans op ziekte-uitbraken als cholera, mazelen of huidinfecties groot. Dit komt doordat een groot deel van de (tien)duizenden mensen dat hun huis is kwijtgeraakt wordt opgevangen in tentenkampen of op noodopvanglocaties. Hier zijn de leefomstandigheden vaak slecht. Er is een tekort aan schoon drinkwater en de sanitaire voorzieningen zijn schaars. Ziektes hebben hierdoor vaak vrij spel.

Landen die al voor de aardbeving kampen met een ziekte-uitbraak zijn extra kwetsbaar. Dit geldt ook voor Noordwest-Syrië, waar in oktober 2022 het zeer besmettelijke cholera uitbrak. Om de verspreiding van cholera hier te bestrijden en te voorkomen, delen we hygiënekits uit met daarin water, zeep en chloortabletten. Ook installeren we watertanks en behandelen we patiënten tegen uitdroging.

Aardbeving hulp Turkije Syrië

Hoe kun jij helpen?

Onze teams van experts werken dag en nacht om mensen in nood te helpen. Dankzij mensen zoals jij kunnen wij direct in actie komen voor de slachtoffers van natuurrampen, zoals nu in Syrië en Turkije, maar ook van conflicten en ziekte-uitbraken. Help je mee?

Ik help mee