Impact van de explosie:

- De helft van de gebouwen in stad heeft schade opgelopen door de explosie.

- Naar schatting hebben 300.000 mensen geen dak meer boven hun hoofd.

- De herstelkosten van Beiroet worden geschat op 3 miljard dollar.

Crisis na crisis

‘De mensen in Libanon hebben ramp na ramp te verduren', vertelt Jonathan Whittall, onze noodhulpcoördinator in Beiroet. 'Al voor het land te maken kreeg met het coronavirus begin dit jaar, was de economische situatie hier alarmerend. Veel mensen leven in armoede en de werkloosheid is enorm. Ook legt de coronapandemie veel druk op het zorgstelsel in het land. Vlak voor de explosie had het land veel moeite om het stijgend aantal COVID-19 patiënten aan te kunnen. Ziekenhuizen raakten overvol. En in de uren na de explosie warmen er ook nog eens duizenden gewonden bij de ziekenhuizen binnen. De explosie heeft 3 ziekenhuizen in de stad verwoest. Wat het capaciteitsprobleem nog groter maakt. Het maakt de mensen boos en moe', legt Jonathan uit.

Onze hulp in Beiroet

Het gezondheidssysteem van Libanon heeft veel veerkracht getoond bij het omgaan met meerdere crises in Libanon. Maar we zien nu, na de zoveelste ramp, dat er hulp nodig is. Om het zorgpersoneel direct na de explosie bij te staan, hebben we in de eerst uren EHBO-koffers uitgedeeld. Daarna hebben we in kaart gebracht waar de grootste behoefte lag.

In een van de zwaarst getroffen wijken hebben we een wondzorgkliniek opgezet. Onze teams zagen veel verwondingen veroorzaakt door scherven van glas en metaal. Veel mensen die bij onze kliniek kwamen, hadden last van geïnfecteerde wonden. In onze kliniek worden deze wonden met zorg behandeld. Daarnaast hebben we 3 noodklinieken opgezet in verschillende delen van Beiroet. Mensen kunnen daar terecht voor de behandeling van wonden, chronische ziekten en mentale problemen.

In de noodklinieken hebben onze teams:

- 737 mensen behandeld voor hun wonden;

- hulp verleend aan 2360 patiënten met chronische ziekten;

- 1645 patiënten voorzien van tijdelijk medicatie voor chronische ziekten.

Hulp aan 2.360 chronisch zieke patiënten

‘Al snel werd duidelijk dat niet alleen de gewonden hulp nodig hadden, maar ook mensen met chronische ziekten. Velen waren hun medicijnen kwijtgeraakt of hadden geen medicijnen meer, konden zich geen nieuwe vullingen veroorloven of hadden geen toegang meer tot gezondheidsvoorzieningen die waren beschadigd of vernietigd. Sinds de explosie hebben onze teams 2.360 patiënten met chronische ziekten geholpen vanuit onze medische punten, of hebben thuis hulp gekregen. Ook hebben we 1645 patients kunnen voorzien van medicatie als een tijdelijke oplossing', vertelt Jonathan. 'De explosie heeft de huizen van honderdduizenden mensen verwoest. Onze teams hebben daarom hygiënekits uitgedeeld in enkele van de zwaarts getroffen wijken van Beiroet. Verder hebben we 6 watertanks geïnstalleerd om mensen te voorzien van schoon drinkwater.'

Onze teams verlenen hulp aan huis zodat niemand wordt uitgesloten van zorg. ©Mohamad Cheblak
Samar is 3 jaar oud. Onze arts verzorgt in de noodkliniek de wonden die zij opliep tijdens de explosie. ©Mohamad Cheblak

Psychologische hulp

Na de burgeroorlog, de economische crisis en de coronapandemie is de explosie een extra trauma voor de bevolking van Libanon. Op basis van onze ervaring weten we dat dit een enorme impact zal hebben op de geestelijke gezondheid van de mensen in Beiroet. Aangezien psychologische hulp een belangrijk onderdeel is van ons werk in Libanon, hebben we snel een team van psychologen kunnen mobiliseren om psychische noodhulp te verlenen. Op dit moment werken we aan het ontwikkelen van een oplossing op de langere termijn.

Teams blijven hulp bieden

Ons werk is slechts een klein deel van de totale noodhulp die nodig is in Beiroet. In samenwerking met verschillende lokale instanties en het ministerie van Volksgezondheid brengen we de behoeften van de bevolking in kaart. Onze teams blijven zich in Libanon en Beiroet inzetten voor de meest kwetsbare mensen die hulp nodig hebben.