Meer dan honderdduizend patiënten

‘Tijdens mijn werk kwamen vaak veel gewonden tegelijkertijd binnen, bijvoorbeeld door een gewelddadig incident,’ vertelt verpleegkundige Sher Bahar, die er sinds 2016 werkt. ‘We hebben wonden behandeld als gevolg van gevechten, verbrandingen, bombardementen, zelfmoord, auto-ongelukken. Ook hielpen we mensen uit Afghanistan.’ Tussen 2012 en 2023 zagen onze teams 112.448 patiënten. 98.037 van hen hadden letsel.

Trainingen voor het team

Naast de zorg voor patiënten, hebben we trainingen gegeven aan het personeel op de eerste hulp. Het doel: samen zorgen voor een hoge kwaliteit van zorg.

Dankzij onze donateurs

Onze hulp is onmogelijk zonder de steun van onze donateurs. Samen bieden we medische zorg op plekken waar dat het hardst nodig is. Daarom gaat onze hulp op de andere afdelingen van het ziekenhuis van Chaman en in andere delen van Pakistan door. Zo bieden we ondersteuning bij gecompliceerde bevallingen en zorg voor te vroeg geboren baby's. En via ons voedingsprogramma helpen we kinderen onder de vijf jaar weer op de been.