Zwaargewonden stabiliseren

Het team van het ziekenhuis heeft 2 zwaargewonden kunnen stabiliseren en doorverwijzen naar ziekenhuizen met uitgebreidere faciliteiten. Het gaat om een jongetje van 12 jaar en een meisje van 16. 8 patiënten met niet-levensbedreigende verwondingen zijn in het ziekenhuis behandeld.

Meer gewonden verwacht

‘We hebben onze paraatheid vergroot’, zegt een van de artsen in het ziekenhuis dat we ondersteunen. ‘Na de eerdere grote toestroom van gewonden en die van vandaag hebben we besloten alle niet-urgente opnames te stoppen. We verwachten meer gewonden in de komende dagen vanwege de toegenomen bombardementen. Het is altijd moeilijk om als arts patiënten te weigeren. Maar we vinden het nu nodig om permanent klaar te staan om spoedeisende levensreddende operaties uit te kunnen voeren.’

Bescherming garanderen

Volgend op de 2 ernstige incidenten van de afgelopen week roepen we de strijdende partijen in Syrië nogmaals op de bescherming van burgers, waaronder medische hulpverleners en hun patiënten, te garanderen.

Icoon gift

Jij bent onmisbaar

24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat staan om mensen in crisissituaties te helpen. Dat kan alleen met jouw steun.
Doneer nu