Toename geweld in detentiecentra

Sinds februari zien onze teams een grote toename van fysieke en psychische mishandeling en geweld tegen de mannen, vrouwen en kinderen die worden vastgehouden in de detentiecentra. ‘Het aanhoudende patroon van gewelddadige incidenten in de detentiecentra brengt ernstige schade toe aan de vluchtelingen en migranten die daar worden vastgehouden,’ vertelt Lau. ‘Daarnaast heeft het veiligheidsrisico voor ons personeel een niveau bereikt dat we niet langer kunnen accepteren.’

Medische noodhulp voor 8.920 patiënten

In de eerste helft van 2021 hebben onze teams in Tripoli aan 8.920 patiënten medische zorg verleend, 9.248 medische consulten uitgevoerd en de doorverwijzing van 405 patiënten naar ziekenhuizen in de stad geregeld. Deze hulp aan de mensen hier wordt nu noodgedwongen tijdelijk stopgezet.

Littekens bij man in detentiecentrum Zintan, Libië | Artsen zonder Grenzen
De detentie van migranten en vluchtelingen in Libië is een bloeiende onderneming in ontvoering, marteling en afpersing. © Jérôme Tubiana/MSF

Geweldsincidenten op 13 en 17 juni

13 juni – Er wordt met automatische wapens gericht geschoten op mensen die worden vastgehouden in het Abu Salim detentiecentrum. Er vallen meerdere slachtoffers. Onze teams wordt 7 dagen lang toegang tot het detentiecentrum geweigerd. We maken ons grote zorgen over het gebrek aan behandeling voor mensen met mogelijk ernstige verwondingen en ernstig zieken.

17 juni – Tijdens een bezoek aan het detentiecentrum Mabani zijn onze teams getuige van gewelddadig gedrag van bewakers. Mensen die proberen hun cel te verlaten om door onze artsen te worden behandeld, worden willekeurig geslagen. In de daaropvolgende nacht wordt het kookpunt bereikt. Een massale vechtpartij zorgt voor gewonden onder de vluchtelingen, migranten en bewakers. Onze teams behandelen 19 patiënten met verwondingen veroorzaakt door afranselingen. Waaronder breuken, snij- en schaafwonden.

14.000 mensen onderschept en teruggestuurd

De toename van het geweld gaat samen met de aanzienlijke stijging van het aantal mensen dat op zee door de Libische kustwacht worden onderschept. Zij worden onder dwang teruggestuurd naar Libië en opgesloten in detentiecentra. Op 19 juni werden meer dan 14.000 mensen onderschept en teruggestuurd naar Libië, meer dan het totale aantal mensen dat gedwongen is teruggekeerd in heel 2020. De Libische kustwacht wordt gefinancierd door de Europese Unie.

4 mensen per vierkante meter

De toename van het aantal mensen dat wordt onderschept en teruggestuurd heeft geleid tot ernstige overbevolking en een verslechtering van de toch al wanhopige omstandigheden binnen. De meeste detentiecentra hebben geen ventilatie en natuurlijk licht; sommige zijn zo overvol dat maximaal vier mensen een vierkante meter ruimte delen. Allemaal tegelijk liggen en slapen kan niet, dit moet om de beurt. Ook hebben mensen geen consistente toegang tot schoon drinkwater, hygiënische voorzieningen en krijgen ze onvoldoende voedsel.

Het gebrek aan voldoende voedzaam voedsel heeft ertoe geleid dat sommige vrouwen geen moedermelk meer produceren om hun baby's te voeden. Een vrouw vertelde ons dat ze zo wanhopig was om haar vijf dagen oude baby te voeden dat ze probeerde haar baby vast voedsel te geven zodat het niet zou verhongeren.

Oproep tot evacuatie

Wij willen dat het geweld stopt en de levensomstandigheden in de detentiecentra verbeteren. Ook roepen we de EU wederom op om de mensen die vastzitten in Libië direct te evacueren naar een veilige plaats waar zij een menswaardig leven kunnen opbouwen. ‘De Libische kustwacht moet ophouden met mensen gedwongen terug te brengen naar de detentiecentra in Libië. Het geweld in detentiecentra moet stoppen en alle mensen die vastzitten in deze onmenselijke omstandigheden moeten worden vrijgelaten’, zegt operationeel manager Ellen van der Velden.

Onze teams werken sinds 2016 in verschillende detentiecentra in Libië. Hier bieden zij mensen basisgezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Ze verwijzen patiënten die specialistische zorg nodig hebben door naar ziekenhuizen in heel Libië.

Een groep mannen die vastzit in het Abu-Salim-detentiecentrum in Tripoli, Libië. De meesten weten niet wanneer ze vrijkomen. ©Guillaume Binet/Myop
©Sara Creta/MSF