Judith Sargentini | Artsen zonder Grenzen
© Nina Voordes

Maak kennis met Judith Sargentini, directeur voor Artsen zonder Grenzen Nederland

Al haar hele carrière zet Judith Sargentini zich in voor een maatschappij waarin de meest kwetsbare mensen de aandacht krijgen die zij verdienen. Humanitaire zaken als mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, migratie en veiligheid hebben haar speciale aandacht. De afgelopen 10 jaar is Judith als Europarlementariër werkzaam geweest in Brussel. Als directeur vormt ze nu een belangrijke schakel tussen de Nederlandse maatschappij en ons werk wereldwijd.

De directeur voor Artsen zonder Grenzen Nederland, Judith Sargentini, is voorzitter van het managementteam en verantwoordelijk voor alle activiteiten richting de Nederlandse markt.

Het bestuur van onze vereniging zorgt er weer voor dat de directie het overeengekomen beleid uitvoert. Vanuit haar rol als directeur voor Nederland zit Judith ook in de directie van het operationeel centrum Amsterdam.