De organisatie die we willen en moeten zijn

We werken eraan om een representatieve, inclusieve en veilige organisatie te worden die we willen en moeten zijn. We doen dit voor ons personeel, de mensen die we helpen, de gemeenschappen en onze donateurs en partners. Dit neemt de pijn en het verdriet van veel van onze medewerkers en patiënten niet weg, maar is wel een eerste stap op de lange route om structureel te verbeteren.

Diepe cultuuromslag nodig

De veranderingen die we in gang hebben gezet, gaan niet over het maken van kleine aanpassingen, maar over een diepe culturele verandering. Deze verandering heeft impact op alle niveaus en activiteiten van onze organisatie en moeten een tastbaar verschil maken. In het dagelijks leven van onze medewerkers, patiënten en hun gemeenschappen. De uitdaging om een echte cultuuromslag te bewerkstelligen is groot en onderschatten we niet. Hieronder 5 stappen die we hebben gezet in de laatste 18 maanden.

5 concrete stappen in de laatste 18 maanden:

 • 1. Anti-discriminatie leerprogramma gestart

  Een anti-discriminatie leerprogramma gestart

  Om misbruik en ongepast gedrag vroegtijdig te signaleren en aan te pakken is er een anti-discriminatie leerprogramma opgestart voor alle bestaande en nieuwe medewerkers. Deze kan worden aangepast aan de lokale behoeften. En is geschikt voor alle medewerkers, zowel in onze projecten als op het hoofdkantoor.

 • 2. Salaris en arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken

  Het salaris en arbeidsvoorwaarden in de gehele organisatie gelijkgetrokken

  Het beloningsbeleid van Artsen zonder Grenzen werd door veel van onze medewerkers als onrechtvaardig beschouwd omdat er onderscheid werd gemaakt tussen internationale medewerkers, lokale medewerkers en personeel op het hoofdkantoor. In het nieuwe systeem worden gelijke posities nu overal evenredig beloond. Ongeacht waar de baan zich bevindt. Om de ongelijkheden in salaris en arbeidsvoorwaarden per kantoor gelijk te trekken hebben we een nieuw internationaal kantoor opgezet. Dit kantoor ziet toe op gelijke behandeling van al onze medewerkers.

 • 3. Personeelsbeleid aangepast om gelijke kansen te bieden

  Ons personeelsbeleid aangepast om alle medewerkers gelijke kansen te bieden

  Het bestaande personeelsmodel van Artsen zonder Grenzen heeft geleid tot ongelijke toegang tot wervings- en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. We hebben dit aangepakt door de toegang tot relevante informatie voor alle medewerkers te verbeteren. In dit licht wordt begin 2022 een nieuwe Artsen zonder Grenzen vacaturewebsite gelanceerd en een nieuw HR-portaal geopend. Ook komt er een website met alle informatie over ‘Artsen zonder Grenzen als werkgever’.

 • 4. Controle op communicatieve en fondsenwervende uitingen

  De controle op onze communicatieve en fondsenwervende uitingen verscherpt

  Communicatie en/of fondsenwervende uitingen kunnen als ongevoelig of cultureel ongepast worden ervaren. Om dit te voorkomen is er een speciale werkgroep opgezet die meekijkt op alle communicatieve- en fondsenwervende middelen, zoals campagnes en advertenties. Ook worden binnenkort 180.000 foto’s en video’s die in onze mediadatabase staan onder een vergrootglas genomen.

 • 5. Diversiteit op bestuurlijk niveau vergroot

  Diversiteit op bestuurlijk niveau vergroot

  Artsen zonder Grenzen is een internationale noodhulporganisatie. Het is belangrijk dat dit internationale karakter ook zichtbaar is op bestuurlijk niveau. Tot 2020 stond echter het grootste deel van onze hoofdkantoren in West-Europa en vond hier alle besluitvorming plaats. 3 nieuwe niet-Europese afdelingen (Latijns-Amerika, Zuid-Azië en Oost-Afrika) zijn hier nu aan toegevoegd. Deze afdelingen brengen veel kennis over de landen waarin wij werken mee en zorgt voor meer diversiteit en betere besluitvorming op bestuurlijk niveau.

Lees het hele rapport

>> Meer weten? Lees hier het volledige rapport (Eng) over onze voortgang en aanpak van institutionele racisme en discriminatie binnen Artsen zonder Grenzen.

21 februari 2022