Meldingsprocedure en opvolging

Melden kan bij de eigen leidinggevende, of diens leidinggevende of buiten de hiërarchische structuur via bij het Team Verantwoord Gedrag en bij één van de vertrouwenspersonen op kantoor of in de missie indien aanwezig. Het Team Verantwoord Gedrag is bereikbaar via e-mail en een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is. Bij dit team kunnen mensen die intimidatie, misbruik of discriminatie ervaren of zien, vertrouwelijk en veilig een klacht indienen. Deze wordt dan door dit team opgevolgd. Zij nemen elke melding serieus en volgen die op. Ons eerste belang ligt bij het beschermen van de melder. Indien er voldoende grond is voor een onderzoek, starten zij een onderzoek op tenzij de klager, om wat voor een reden dan ook, niet wenst dat diens klacht onderzocht wordt. Zij spreken met alle betrokken personen en kijken naar ander bewijs als e-mails en whatsappberichten. Indien er duidelijk en overtuigend bewijs is dat het gemelde gedrag heeft plaatsgevonden, geeft het Team Verantwoord Gedrag een aanbeveling voor een sanctie. Het team kan ook aanbevelen een onderzoek naar wangedrag door onafhankelijke, externe onderzoekers uit te laten voeren.

Artsen zonder Grenzen Nederland

Artsen zonder Grenzen Nederland, opgericht in 1984, is het hoofdkantoor van het Operationeel Centrum Amsterdam (MSF OCA): een samenwerkingsverband bestaand uit Artsen zonder Grenzen Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Samen geven we medische noodhulp over de hele wereld. Deze hulpprojecten en financiële verantwoording hiervan valt onder Artsen zonder Grenzen Nederland.

In 2020 hebben 10.537 medewerkers (fte) zich ingezet voor medische noodhulp in crisisgebieden. Zij hebben gewerkt in 115 noodhulpprojecten in 31 landen en gebieden of op het hoofdkantoor in Amsterdam. In 2019 waren dit 10.466 medewerkers (fte) in 111 noodhulpprojecten in 31 landen.

Meldingen

In 2020 hebben we bij Artsen zonder Grenzen Nederland (Operationeel Centrum Amsterdam) 104 meldingen ontvangen, tegen 17 in 2019. In 86 gevallen betrof het zogenaamde Advies Verzoeken: verzoeken, uit het veld of van andere Artsen zonder Grenzen kantoren wereldwijd, over hoe om te gaan met een bepaalde klacht. 18 klachten waren direct gericht aan het Team Verantwoord Gedrag.

Behandeling klachten

In 2020, is er in 24 gevallen een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een melding. 1 persoon kreeg een mondelinge waarschuwing, 9 zijn ontslagen, in 6 gevallen is een waarschuwingsbrief uitgegeven aan de persoon tegen wie de klacht was ingediend, in 8 gevallen bleek na onderzoek dat er geen duidelijk en overtuigend bewijs was dat erop wees dat de gedragsregels zijn overtreden. Daarnaast gingen managers in gesprek met 10 medewerkers over hun functioneren. In 4 gevallen heeft de organisatie gesprekken gevoerd met medewerkers om hen te herinneren aan correct gedrag in de werkomgeving en omgang met collega’s.

Internationale Netwerk Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen bestaat uit een wereldwijd netwerk van landenorganisaties, internationaal bekend als Médecins Sans Frontières (MSF). Voor de uitvoering van onze hulp zijn we georganiseerd in 5 clusters, de zogenaamde 'operationele centra' (OC's), waarvan Artsen zonder Grenzen Nederland één van de operationele centra is. Internationaal hebben alle operationele clusters en landenorganisaties zich verbonden aan gedragsvoorschriften, de Behavioural Commitments, die voor het hele netwerk gelden. in 2020 hebben onze teams zich ingezet voor medische noodhulp in crisisgebieden in meer dan 6.000 projecten in 85 landen.

Lees meer over de veilige werkomgeving binnen het internationale netwerk van Artsen zonder Grenzen en de meldingen.