Hoofdkantoor in Amsterdam

Verschillende afdelingen op ons hoofdkantoor in Amsterdam coördineren en ondersteunen de hulpprojecten. Zo hebben wij een:

  • afdeling operaties
  • medische afdeling
  • logistieke en inkoopafdeling
  • afdeling personeelszaken
  • eigen gezondheidsdienst
  • afdeling humanitaire zaken en operationele communicatie
  • afdeling communicatie en fondsenwerving.

Aansturen hulpprojecten

Onze afdeling operaties stuurt de hulpprojecten aan. Daarnaast hebben we een speciaal noodhulpteam met ervaren hulpverleners die 365 dagen per jaar paraat staat om meteen in actie te komen als zich acute noodsituaties voordoen. Bijvoorbeeld in oorlog- of conflictsituaties en er gewonden zijn, bij natuurrampen, vluchtelingenstromen en uitbraken van ziekten. Het noodhulpteam inventariseert dan ter plaatse de noden en biedt tegelijkertijd medische hulp. Daarna neemt een team van onder andere medische en logistieke specialisten de coördinatie van de hulp over en sturen de hulpverleners aan. We geven onze projecten vorm in lijn met ons vierjaarlijkse Strategisch Plan.

Medische expertise

Onze medische afdeling ondersteunt de medewerkers in het veld met kennis, expertise en onderzoek. Zo hebben wij specialisten op het gebied van ziekten, epidemieën, voeding, chirurgie, reproductieve gezondheidszorg (alles wat te maken heeft met het krijgen van kinderen), medicijnen, diagnostiek, medisch onderzoek, geestelijke gezondheidszorg (psychologische zorg), laboratoriumtesten, kwaliteitsbewaking, water, hygiëne en het voorkomen van overdracht van besmettelijke ziekten.

©Igor Barbero/MSF
Twee van onze medewerkers onderzoeken een patient die gewond is geraakt bij demonstraties in Oost-Jeruzalem. ©Tetiana Gaviuk

Logistieke ondersteuning van onze projecten

Onze logistieke afdeling zorgt ervoor dat al het materiaal dat nodig is om hulp te verlenen, ter plekke komt zodat onze medische teams hun werk kunnen doen. De afdeling bestaat onder andere uit logistieke en technische adviseurs (geven advies, training en ondersteuning), specialisten op het gebied van inkoop en voorraadbeheer, en een apotheker. De goederen vertrekken meestal naar de projecten vanuit een voorraad- en expeditiecentrum in Nederland. Onze inkoopunit in Amsterdam zorgt voor het leveren van medicijnen en hulpmiddelen aan onze projecten wereldwijd.

Waterdistributie in de plaats Sake, 25 kilometer van Goma. Hier zijn veel mensen naartoe gevlucht na de vulkaanuitbarsting. ©Moses Sawasawa
Gezondheidsvoorlichter Ganpat deelt zeep en mondmaskers uit in Mumbai. ©Abhinav Chatterjee

Personeelszaken

Onze medewerkers zijn de spil van onze organisatie. Zonder hen kunnen wij als neutrale en onafhankelijke noodhulporganisatie niet opereren. De werving en training van onze hulpverleners zijn de verantwoordelijkheden van de afdeling personeelszaken. Artsen zonder Grenzen hanteert een gematigd loonbeleid.

Zorg voor eigen personeel

Artsen zonder Grenzen heeft een eigen gezondheidsdienst. Deze ziet toe op de fysieke, mentale en psychosociale zorg voor de lokale en internationale hulpverleners. Deze gezondheidsdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor onze mensen. Zowel fysieke als mentale zorg wordt zoveel mogelijk ter plaatse geboden.

Arts loopt met patiënt mee die het ziekenhuis gezond weer mag verlaten. ©Abhinav Chatterjee
psycholoog brussel

‘Sinds het begin van de pandemie mag ik geen persoonlijk contact meer hebben met mijn patiënten. Alles verloopt nu via WhatsApp. Ik mis het directe en persoonlijke contact. Maar ik ben blij dat ik mensen kan helpen. We luisteren naar hun zorgen en nemen stress weg. Het is geweldig om te zien over hoeveel veerkracht deze mensen beschikken. Ze blijven me elke keer weer verbazen.’

Hager is onze psycholoog in Brussel. Al voor de pandemie verleende ze psychologische zorg aan migranten in België. © Albert Masias/MSF

Humanitaire zaken en operationele communicatie

Specialisten humanitaire zaken ondersteunen onze teams in de projecten op het gebied van pleitbezorging. Zij volgen en analyseren de ontwikkelingen op humanitair gebied. Communicatieadviseurs geven advies over hoe Artsen zonder Grenzen haar missie en werk bekend kan maken in de landen waar wij hulp verlenen. Dit is belangrijk voor de acceptatie door de bevolking en verschillende partijen met wie we te maken krijgen in de hulpverlening.

Communicatie en fondsenwerving

De afdeling communicatie en fondsenwerving ondersteunt onze projecten door ons werk onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek. Enerzijds door te informeren over wat wij met onze hulp bereiken, maar ook door het publiek te betrekken bij de noden die wij zien. Daarnaast werft deze afdeling fondsen voor ons werk. Artsen zonder Grenzen is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).