Hoofdkantoor Amsterdam

Verschillende afdelingen op ons hoofdkantoor in Amsterdam zorgen voor coördinatie en ondersteuning van onze projecten. Zo hebben wij een:

  • afdeling operaties
  • medische afdeling
  • logistieke en inkoopafdeling
  • afdeling personeelszaken
  • eigen gezondheidsdienst
  • afdeling humanitaire zaken en operationele communicatie
  • afdeling communicatie en fondsenwerving.

Aansturen hulpprojecten

Onze afdeling operaties, bestaand uit ervaren hulpverleners, stuurt de hulpprojecten aan. Daarnaast hebben we een speciaal noodhulpteam met ervaren hulpverleners die 365 dagen per jaar paraat staan om meteen in actie te komen als zich acute noodsituaties voordoen, zoals in tijden van oorlog waarbij burgers het slachtoffer zijn, natuurrampen, vluchtelingenstromen en uitbraken van ziekten. Zij bekijken ter plaatse wie welke hulp nodig heeft en bieden tegelijkertijd medische noodhulp. Ter plaatse sturen landen-, medische, financiële, logistieke en projectcoördinatoren onze hulpprojecten aan en geven zij leiding aan de hulpverlenersteams. We geven onze projecten vorm in lijn met ons vierjaarlijkse Strategisch Plan.

Medische expertise

Onze medische afdeling ondersteunt de medewerkers in het veld met kennis, expertise en onderzoek. Dit doen onze specialisten op het gebied van ziekten (zoals malaria, (resistente) tuberculose, kala-azar, hiv/aids, slaapziekte) epidemieën, voeding, chirurgie, reproductieve gezondheidszorg (alles wat te maken heeft met het krijgen van kinderen), medicijnen, diagnostiek, medisch onderzoek, geestelijke gezondheidszorg (psychologische zorg), laboratoriumtesten, kwaliteitsbewaking, water, hygiëne en het voorkomen van overdracht van besmettelijke ziekten.

Logistieke ondersteuning van onze projecten

Onze logistieke afdeling zorgt ervoor dat al het materiaal dat nodig is om hulp te verlenen, ter plekke aankomt zodat onze medische teams hun werk kunnen doen. De afdeling bestaat onder andere uit logistieke en technische adviseurs (geven advies, training en ondersteuning), specialisten op het gebied van inkoop en voorraadbeheer en een apotheker. De goederen vertrekken over het algemeen naar de projecten vanuit een voorraad- en expeditiecentrum in Nederland. Onze inkoopunit in Amsterdam zorgt voor bestellingen en het leveren van medicijnen en andere hulpmiddelen aan onze hulpprojecten wereldwijd.

Personeelszaken

Onze medewerkers zijn de spil waaromheen ons werk als neutrale en onafhankelijke noodhulporganisatie draait. De werving en training van onze hulpverleners zijn de verantwoordelijkheden van de afdeling personeelszaken. Artsen zonder Grenzen hanteert een gematigd loonbeleid.

Zorg voor eigen personeel

Artsen zonder Grenzen heeft een eigen gezondheidsdienst. Deze coördineert en verzorgt de fysieke, mentale en psychosociale zorg voor de lokale en internationale hulpverleners. Onze gezondheidsdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor onze mensen. Zowel fysieke als mentale zorg wordt zoveel mogelijk ter plaatse geboden.

Humanitaire zaken en operationele communicatie

Specialisten humanitaire zaken ondersteunen onze teams in de projecten op het gebied van pleitbezorging en door de ontwikkelingen op humanitair gebied te volgen en te analyseren. Communicatieadviseurs geven advies over hoe Artsen zonder Grenzen haar missie en werk bekend kan maken in de landen waar wij hulp verlenen, wat belangrijk is voor de acceptatie door de bevolking en belangrijke groeperingen.

Communicatie en fondsenwerving

De afdeling communicatie en fondsenwerving ondersteunt onze projecten door ons werk onder de aandacht te brengen van het publiek, de pleitbezorging van Artsen zonder Grenzen te ondersteunen door onacceptabele situaties wereldkundig te maken en overheden, instanties, andere organisaties en het publiek op te roepen in actie te komen. Daarnaast werft zij fondsen voor ons werk. Artsen zonder Grenzen is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).