Verschillende afdelingen op ons hoofdkantoor in Amsterdam zorgen voor coördinatie en ondersteuning van onze projecten. Onze afdeling operaties stuurt onze hulpprojecten aan, onze medische afdeling ondersteunt de hulpverleners ter plaatse met kennis en expertise en onze logistieke afdeling zorgt voor al het materiaal dat zij nodig hebben om het werk uit te voeren.

Aansturen hulpprojecten

Onze afdeling operaties, bestaand uit ervaren hulpverleners, stuurt de hulpprojecten aan. Daarnaast hebben we een speciaal noodhulpteam met ervaren hulpverleners die 365 dagen per jaar paraat staan om meteen in actie te komen als zich acute noodsituaties voordoen, zoals in tijden van oorlog waarbij burgers het slachtoffer zijn, natuurrampen, vluchtelingenstromen en uitbraken van ziekten. Zij bekijken ter plaatse wie welke hulp nodig heeft en bieden tegelijkertijd medische noodhulp. Ter plaatse sturen landen-, medische, financiële, logistieke en projectcoördinatoren onze hulpprojecten aan en geven zij leiding aan de hulpverlenersteams. We geven onze projecten vorm in lijn met ons vierjaarlijkse Strategisch Plan.

Medische expertise

Onze medische afdeling ondersteunt de medewerkers in het veld met kennis, expertise en onderzoek. Dit doen onze specialisten op het gebied van ziekten (zoals malaria, (resistente) tuberculose, kala-azar, hiv/aids, slaapziekte) epidemieën, voeding, chirurgie, reproductieve gezondheidszorg (alles wat te maken heeft met het krijgen van kinderen), medicijnen, diagnostiek, medisch onderzoek, geestelijke gezondheidszorg (psychologische zorg), laboratoriumtesten, kwaliteitsbewaking, water, hygiëne en het voorkomen van overdracht van besmettelijke ziekten.

Logistieke ondersteuning van onze projecten

Onze logistieke afdeling zorgt ervoor dat al het materiaal dat nodig is om hulp te verlenen, ter plekke aankomt zodat onze medische teams hun werk kunnen doen. De afdeling bestaat onder andere uit logistieke en technische adviseurs (geven advies, training en ondersteuning), specialisten op het gebied van inkoop en voorraadbeheer en een apotheker. De goederen vertrekken over het algemeen naar de projecten vanuit een voorraad- en expeditiecentrum in Nederland. Onze inkoopunit in Amsterdam zorgt voor bestellingen en het leveren van medicijnen en andere hulpmiddelen aan onze hulpprojecten wereldwijd.

Personeelszaken

Onze medewerkers zijn de spil waaromheen ons werk als neutrale en onafhankelijke noodhulporganisatie draait. De werving, training en zorg voor het welzijn van onze hulpverleners zijn de verantwoordelijkheden van de afdeling personeelszaken. Artsen zonder Grenzen hanteert een gematigd loonbeleid.

Humanitaire zaken en operationele communicatie

Specialisten humanitaire zaken ondersteunen onze teams in de projecten op het gebied van pleitbezorging en door de ontwikkelingen op humanitair gebied te volgen en te analyseren. Communicatieadviseurs geven advies over hoe Artsen zonder Grenzen haar missie en werk bekend kan maken in de landen waar wij hulp verlenen, wat belangrijk is voor de acceptatie door de bevolking en belangrijke groeperingen.

Communicatie en fondsenwerving

De afdelingen communicatie en fondsenwerving ondersteunen onze projecten door ons werk onder de aandacht te brengen van het publiek, de pleitbezorging van Artsen zonder Grenzen te ondersteunen door onacceptabele situaties wereldkundig te maken en overheden, instanties, andere organisaties en het publiek op te roepen in actie te komen. Daarnaast werven zij fondsen voor ons werk. Dit alles doen zij in nauwe samenwerking met elkaar.

Beheersing van risico’s

Bij ons werk is het van cruciaal belang om de risico’s die ons werk met zich mee brengt goed te onderkennen en de impact van potentiële risico’s nauwkeurig vast te stellen. Daarom is risicomanagement een onderdeel van de (strategische) planning van Artsen zonder Grenzen.

Maatschappelijke effecten

Naast onze hulpverlening hebben wij nog op andere manieren effect op de samenlevingen waarin we actief zijn. Ook onze sociale prestaties op onder meer het gebied van het milieu, verbruik van hulpbronnen en werkgeverschap zijn onderdeel van hoe we ons beleid vormgeven.