Van droogte tot overstromingen: onze zorgen

De impact van klimaatcrisis is nu al zichtbaar in onze spreekkamers. We maken ons vooral grote zorgen over de volgende vier ontwikkelingen:

 • Malaria komt meer voor
  Als gevolg van klimaatverandering kan de malariamug zijn leefgebied steeds verder uitbreiden. Meer mensen krijgen malaria op plaatsen waar de ziekte voorheen niet of nauwelijks voorkwam. Bovendien duren de seizoenen waarin de malariamug gedijt langer: op sommige plekken anderhalve maand.
 • Cholera verspreidt zich naar nieuwe gebieden
  Ook cholera vespreidt zich naar nieuwe gebieden. Dit komt doordat ziektekiemen nu kunnen overleven in het warmer wordende water. Dit is zeer zorgelijk, omdat cholera zonder behandeling binnen enkele uren dodelijk kan zijn.
 • Extremen nemen toe: van droogte tot overstromingen
  Periodes van extreme droogte duren langer, overstromingen worden heftiger. Oogsten mislukken hierdoor op grote schaal. Met honger, ondervoeding, acute uitdroging en uiteindelijk sterfte tot gevolg. Vooral de allerkleinsten zijn het slachtoffer.
 • Grote impact op de mentale gezondheid
  Door het extremere weer moeten mensen noodgedwongen huis en haard verlaten. Een traumatische gebeurtenis, met grote gevolgen voor de mentale gezondheid.

Eerlijk en menswaardig beleid

De klimaatcrisis is een gezondheidscrisis die nu al veel mensen hard raakt. Zo lang het nodig is, blijven we onze adviezen delen met de overheid.

Artsen zonder Grenzen biedt hulp na de overstromingen in Mozambique in 2015