Van pushbacks tot criminalisering: onze zorgen

Op dit moment zijn er nauwelijks veilige manieren voor asielzoekers, vluchtelingen en migranten om Europa te bereiken. Mensen moeten noodgedwongen hun leven op het spel zetten, op zoek naar veiligheid en bescherming. We maken ons grote zorgen over de volgende vier zaken:

 • Pushbacks, pullbacks en grenzeloos geweld
  Europese lidstaten zetten alles op alles om mensen buiten het continent te houden. Met metershoge hekken, intimidatie en geweld aan de grenzen wordt het aanvragen van asiel, of het krijgen van medische zorg, onmogelijk gemaakt.
 • Detentie en mensonwaardige opvang
  Wie Europa weet te bereiken, wordt vaak opgesloten in detentiecentra. Deze plekken hebben veel weg van een gevangenis. Dubbele lagen prikkeldraad, 24/7 cameratoezicht en intimidatie door bewakers, zijn aan de orde van de dag.
 • Instrumentalisatie
  Migranten en vluchtelingen kunnen misbruikt worden als politiek drukmiddel. Zo kan er gedreigd worden de grenzen te openen naar buurlanden of de EU. Mensenlevens worden op deze manier op het spel gezet. 
 • Criminalisatie en belemmering hulp
  Het helpen van mensen op de vlucht wordt vaak in één adem genoemd met het assisteren van mensensmokkel. Een beschuldiging die nergens op gestoeld is. Het blijft niet bij angst zaaien: hulpverleners en vrijwilligers worden zelfs gearresteerd voor mensensmokkel.

Veilige en legale routes zijn nú nodig

Onze teams pleiten voor veilige en legale routes voor vluchtelingen naar de EU. Alleen zo kunnen we humanitaire crises in Libië en het Middellandse Zeegebied voorkomen. We blijven ons uitspreken, zolang het nodig is. Deze brieven en rapporten hebben we tot nu toe gepubliceerd.

Vluchtelingen zijn welkom
248 mensen zijn in Salerno van boord gegaan. Nu de overlevenden veilig het land hebben bereikt, hopen wij dat zij de hulp krijgen die zij nodig hebben