Bekijk de bijeenkomst terug

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.

De bijeenkomst: pushbacks belicht van diverse kanten

Tijdens de bijeenkomst in De Balie ontving gespreksleider Bahram Sadeghi diverse gasten aan tafel. In 3 verschillende gesprekken met telkens 2 gasten scheen hij steeds een ander licht op pushbacks en het geweld aan de Europese grenzen. Zo praatte Bahram met operationeel manager Ellen van der Velden en journalist Klaas van Dijken over hun werk in het veld: beiden hebben pushbacks met eigen ogen gezien. Filmmaker Els van Driel en de uit Afghanistan gevluchte Sajid Kahn vertelden over Sajids eigen reis, en hoe de rechten van kinderen werden geschonden. Europarlementarier Tineke Strik en onafhankelijk onderzoeker Myrthe Wijnkoop belichtten de verantwoordelijkheid van Nederland als Europese lidstaat. Tenslotte deed Judith Sargentini, directeur van Artsen zonder Grenzen, een dringende oproep aan de politiek.

Sprekers

Deze sprekers waren aanwezig tijdens de bijeenkomst.

ellen van der velden azg

Ellen van der Velden

Operationeel manager

Eerst als voedingsdeskundige, daarna als projectcoördinator en nu als operationeel manager. Ellen van der Velden werkt al 23 jaar voor Artsen zonder Grenzen. Ze is gestationeerd geweest in Afghanistan, Ethiopië, de DR Congo, Noord-Pakistan, Nigeria en Libië. Ze heeft gezien hoe de Libische detentiecentra levensgevaarlijke plekken zijn. De schietpartij in Tripoli vorig jaar noemt Ellen ‘een voorbeeld van de grote risico’s waar de mensen in deze detentiecentra aan worden blootgesteld.’

tineke strik

Tineke Strik

Nederlands politica / lid van het Europees Parlement

Tineke zet zich al jaren in voor de bescherming van vluchtelingen, minderheden en de rechtstaat. In 2021 heeft ze een onderzoek geleid naar de misstanden bij Frontex. Volgens Tineke heeft het grensagentschap 'mensenrechtenschendingen niet voorkomen, en het risico dat het nog eens gebeurt niet kleiner gemaakt. Dat maakt ze medeverantwoordelijk.' In de jaren '90 is Tineke actief bij Vluchtelingenwerk Nederland, in 2012 is ze gepromoveerd op Europees asiel- en migratiebeleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2019 is Tineke voor GroenLinks verkozen in het Europees Parlement.

myrthe wijnkoop

Myrthe Wijnkoop

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Myrthe is senior adviseur van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) en onafhankelijk adviseur Asiel en Migratie. Voor ACVZ heeft ze onderzoek gedaan naar de verantwoordelijkheid van de EU en Nederland voor de recente pushbacks. Eerder heeft Myrthe gewerkt voor Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland. Ook is ze politiek adviseur van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie geweest.

Overige sprekers:

  • Els van Driel, journalist en documentairemaker
  • Sajid Kahn, zijn vlucht uit Afghanistan is vastgelegd in de documentaire Shadow Game
  • Klaas van Dijken, journalist Lighthouse Reports

Pushbacks in 2021

Van Servië tot Samos en van Polen tot Italië: in 2021 hebben bijna 12.000 pushbacks plaatsgevonden. Hoewel het in strijd is met mensenrechtenverdragen, worden elke week mensen die asiel willen aanvragen in Europa hardhandig verdreven. Met een reddingsschip op de Middellandse Zee, klinieken op de Griekse eilanden en mobiele teams in Libische detentiecentra, bieden onze teams medische hulp aan vluchtelingen en migranten. We behandelen mensen die fysiek en mentaal gehavend zijn.

De hulp van Artsen zonder Grenzen

Onze teams bieden medische hulp aan mensen in crisissituaties. Dit doen we in ruim 85 landen. In 2015 hebben we onze activiteiten in Europa opgeschaald vanwege het grote aantal mensen dat het continent probeerde binnen te komen. Sindsdien zien we het geweld tegen mensen dat asiel probeert aan te vragen structureel toenemen. Vandaag zien we ons nog steeds genoodzaakt deze activiteiten voort te zetten en nieuwe projecten op te starten. Naast het verlenen van medische zorg, spreken we ons uit. Het misbruik, geweld en de pushbacks moeten stoppen. Wij dringen erop aan dat Nederland zich hier direct actief voor gaat inzetten.

Vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact op Lieke Drion, onze coördinator evenementen. Dat kan per mail of telefonisch.

Lieke Drion

Lieke Drion

Coördinator Evenementen