In het kort

Mensen op de vlucht die op zoek zijn naar veiligheid en bescherming, waaronder duizenden patiënten van Artsen zonder Grenzen, hebben te maken met toenemend geweld. Ze worden door de Europese Unie intentioneel in de val gelokt, tegengehouden, gedetineerd of hun veiligheid ontzegd.

  • In de val gelokt. Mensen die op zoek zijn naar veiligheid, voornamelijk uit landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië, worden gewelddadig gevangengehouden in niet-Europese landen zonder toegang tot gezondheidszorg en bescherming door uitbestedingsovereenkomsten met de Europese Unie.
  • Tegengehouden. Mensen die de grenzen van Europa oversteken sterven door uitdroging, onderkoeling en verwondingen. Anderen verdrinken op zee door een gebrek aan hulp en opsporings- en reddingsacties en gevaarlijke praktijken van kustwachten.
  • Gedetineerd. Mensen die er in slagen Europa binnen te komen krijgen bij aankomst te maken met maatregelen die hun gezondheid en welzijn ondermijnen.
  • Veiligheid ontzegd. Mensen die de Europese kusten bereiken worden geconfronteerd met een uitsluitingsbeleid dat hen de mogelijkheid te genezen, zich te vestigen en een waardig leven te leiden ontneemt.

We luiden al jaren de noodklok over de menselijke kosten van het Europese migratiebeleid. Desondanks werden kansen op betekenisvolle veranderingen verkwanseld. Geweld naar mensen op de vlucht is daardoor alleen maar verder verankerd geraakt in het Europese migratie beleid. De Europese Unie moet de problemen die ten grondslag liggen aan dit geweld aanpakken, waaronder diepgewortelde ontmenselijking, racisme en het behandelen van vluchtelingen en migranten uit niet-Europese landen als veiligheidsrisico.

-

Help mensen op de vlucht: teken de petitie

Roep samen met ons de nieuwe regering op om mensen op de vlucht menswaardig te behandelen en toegang te geven tot medische zorg. Jouw stem telt.

Teken de migratie petitie - Artsen zonder Grenzen