Medische en psychologische hulp op Lesbos en Samos

Onze teams geven medische zorg in klinieken in Athene en op de Griekse eilanden Lesbos en Samos. Op Lesbos bieden onze teams medische en psychische hulp in onze bestaande kliniek bij het voormalige kamp Moria op Lesbos. Bijna 10.000 vluchtelingen, asielzoekers en migranten zijn na de brand – soms tegen hun wil - naar een nieuw kamp overgebracht. Dit kamp bevindt zich deels op een strand, in de volle, koude wind van de zee. Onze teams halen patiënten uit het nieuwe kamp op voor hulp in onze kliniek. Ze worden na behandeling ook weer teruggebracht. Slachtoffers van geweld met ernstige psychische problemen krijgen hulp in onze kliniek in de hoofdstad Mytilini.

Onze teams op Samos werken net buiten kamp Vathy waar 4.300 mensen wonen op een plek die berekend is voor maximaal 650 vluchtelingen. Hier bieden ze medische zorg rondom zwangerschap en psychische zorg in 2 klinieken. Ook gaat het voorlichtingsteam het kamp in om mensen te vertellen hoe ze besmettingen met onder andere corona kunnen voorkomen en hen te laten weten dat ze bij onze klinieken terechtkunnen voor hulp. Ook zorgen onze teams elke dag voor 100.000 liter water voor inwoners van het kamp en hebben ze toiletten gebouwd. Daarnaast helpen we mensen bij hun afspraken in het lokale ziekenhuis, zoals met vertaling.

Bekijk onze laatste update over de mensen van Moria.

Hulp aan vluchtelingen in Athene

In Athene bieden onze teams hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten in twee klinieken. In de eerste kliniek kunnen mensen terecht voor een behandeling voor ziekten en zwangerschapsbegeleiding. Maar ook voor psychische ondersteuning, maatschappelijke en juridische hulp en medicijnen. In onze andere kliniek vangen ze slachtoffers van martelingen of andersoortig grof geweld op. Hier werken onze teams samen met twee andere organisaties. Hierdoor kunnen mensen er allerlei soorten hulp krijgen: van medische en psychische hulp, fysiotherapie, tot maatschappelijke en juridische bijstand.

Structurele noodsituatie

Anno 2020 signaleren onze teams een structurele noodsituatie. Zowel fysiek als mentaal. De wanhoop is enorm. De mensen in de kampen hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt, zoals martelingen. Ook is er veel onzekerheid over de toekomst. Hier komt ook nog eens de dreiging van de coronapandemie bij. Zorgelijk is vooral de situatie van veel kinderen. Onze teams in Lesbos behandelen kinderen die hun jeugd hebben verloren, die niet meer spelen, niet meer praten en in sommige gevallen zelfs zijn gestopt met eten. Het aantal zelfmoordpogingen neemt toe, zelfs onder kinderen van nog geen 10 jaar. Vanuit onze kinderkliniek verlenen onze teams psychische zorg aan deze kinderen.

  • 18K
    mensen op 5 Griekse eilanden
  • 46,6K
    medische consulten in onze klinieken in 2019
  • 390
    slachtoffers van martelingen behandeld

Bekijk kamp Moria door de jaren heen:

Van 2015 tot nu

Persoonlijke verhalen

  • In Griekenland hebben we 7.470 individuele consulten voor psychosociale zorg gegeven in 2019.

Psycholoog Danai Papadopouloy in gesprek met cultureel bemiddelaar Marjan Dana Abidian

Steun onze teams wereldwijd

Icoon non food

Met € 25 kunnen wij een pakket vullen met eerste levensbehoeften voor vluchtelingen, zoals zeep, handdoeken, een emmer en luiers.

Icoon vaccinatie

Met € 75 kunnen wij vaccins kopen om 300 kinderen tegen mazelen in te enten. Mazelen maakt veel slachtoffers onder kinderen.

Icoon tent onderdak

Met € 495 kunnen wij een tent kopen voor 1 vluchtelingenfamilie van zes personen.

Icoon water

Met € 5 kunnen wij zo'n 150.000 liter water zuiveren, goed voor 7.500 mensen per dag.

Icoon bevallingskit

Met € 10,- kunnen we een kit maken voor een veilige bevalling voor 1 moeder en haar baby.

Icoon non food

Met € 25 kunnen wij een pakket vullen met eerste levensbehoeften voor vluchtelingen, zoals zeep, handdoeken, een emmer en luiers.

Ga mee op missie!

Wereldkaart