Malaria, luchtweginfecties en trauma’s

De afgelopen drie weken hebben onze mobiele teams meer dan 750 consulten gehouden, het merendeel met malaria of een luchtweginfectie. We zien dat veel mensen zijn getraumatiseerd door het geweld. ‘Mensen zijn zelf onder schot gehouden en hebben anderen vermoord zien worden,’ vertelt psycholoog Joel-Christopher Bolombo. ‘Patiënten hebben nachtmerries, vinden het moeilijk anderen te vertrouwen of voelen zich depressief of schuldig.’ Naast medische hulp, bieden we daarom ook psychologische zorg.

Een jonge patiënt wast zijn handen voordat hij de kleine mobiele kliniek betreedt. © Johnny Vianney Bissakonou
In Socoa, 10 minuten van Kwamouth, zetten we meteen een mobiele kliniek op. © Johnny Vianney Bissakonou

Geweld trekt richting Oosten

Hoewel de situatie in Kwamouth sinds half september iets lijkt gekalmeerd, is het momenteel erg onrustig in Bandudu. ‘Vorige week stuurden we een mobiel team naar de stad om de situatie in kaart te brengen,’ zegt Dieya. ‘Meteen zagen we ernstig gewonden, die we naar het ziekenhuis in Kinshasha moesten overbrengen.’ We schalen onze hulp op rond dit gebied, maar blijven aanwezig in Kwamouth. ‘We willen meteen hulp kunnen bieden wanneer het geweld opnieuw oplaait.’

Kliniek van Artsen zonder Grenzen

Mayunga Papy was van plan zijn stuk grond te verkopen om haar zoon naar Kinshasa te brengen voor behandeling, maar door de komst van de mobiele kliniek kon haar zoon ter plaatse gratis worden behandeld.

Verpleegkundige Evariste Bayedi onderzoekt de zoon van Mayunga Papy. © Johnny Vianney Bissakonou
Team van gezondheidsvoorlichters werken in het Socoa-kamp. Dit is 10 minuten per kano vanaf Kwamouth. © Johnny Vianney Bissakonou