Slachtoffers van noodsituaties zoals oorlogen, natuurrampen, en ziekte uitbraken hebben vaak te maken met psychische klachten. De traumatische ervaringen die zij meemaken kunnen leiden tot bijvoorbeeld Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), angst, depressie en shock. Om slachtoffers van noodsituaties te helpen mentaal te herstellen en hun leven weer op te pakken bieden onze teams ook psychologische hulp. Bijvoorbeeld in Marokko en Libië, waar na recente gebeurtenissen veel mensen lijden aan psychische klachten.

-

Psychologische zorg in Marokko

Fouzia Bara bracht twee weken door in Marokko om psychologische hulp te verlenen aan slachtoffers van de reeks aardbevingen. ‘Uit onze ervaring met andere aardbevingen weten we dat mentale gezondheid niet altijd als prioriteit wordt gezien. Toch is het een sleutelelement als we mensen willen helpen met het opnieuw opbouwen van hun leven,’ vertelt ze.

In het Hoge Atlas Gebergte ziet Fouzia de grote impact van de aardbevingen: ‘Mensen hebben in een paar seconden alles verloren. Ze zijn Berbers en wonen daar al eeuwen. Ze willen hun land niet verlaten waardoor er extreme angst over de toekomst heerst. Daar kreeg ik veel vragen over tijdens de sessies. Het bespreken van deze angst en onzekerheid is een belangrijk onderdeel van het herstel.’ Ook hielp Fouzia veel jonge vrijwilligers tussen de 17 en 24 jaar die getraumatiseerd waren. ‘Ze wilden graag sterk blijven, maar tijdens de sessies stelden ze zich open. Daardoor kunnen ze de gebeurtenissen gaan verwerken en beter met hun emoties leren omgaan.’

Artsen zonder Grenzen biedt psychologische zorg in Marokko aan slachtoffers van de aardbevingen. We werken samen met onder andere Marokkaanse psychologen die we trainen om psychologische eerste hulp te verlenen door middel van individuele- of groep sessies.

-

Psychologische zorg in Libië

Storm Daniël heeft in Libië enorm veel schade en verdriet veroorzaakt. Michel Olivier Lacharité, Hoofd Spoedeisende Hulp, was na de ramp met onze teams in Derna. ‘Door de enorme kracht van de overstroming is alles in het centrum van de stad verwoest. Daardoor waren er relatief weinig gewonden, maar het aantal doden was verdrietig genoeg enorm hoog. Bijna iedereen in de stad rouwt,’ vertelt hij.

Twee weken na de storm verschoof de prioriteit van reddingsacties naar psychologische zorg voor slachtoffers die de ramp overleefden. Ook medisch personeel en vrijwilligers kregen hulp bij het verwerken van hun traumatische ervaringen. Zij verloren collega's, bekenden of vrienden en werkten in de vreselijke omstandigheden na de ramp om slachtoffers te helpen of doden te evacueren.

‘We stoppen al onze energie in mentale zorg activiteiten zoals individuele gesprekken en focus groepen in opvangcentra en de twee gezondheidscentra die wij ondersteunen. We zijn van plan onze activiteiten op te schalen zodat we iedereen die psychologische zorg nodig heeft kunnen helpen.’ aldus Michel.