Grote uitdagingen

In Delta Amacuro kampen de mensen met talloze medische aandoeningen door de leefomstandigheden. Van door water overgedragen ziektes tot ziekten die door muggen en andere insecten worden verspreid, zoals malaria. Maar ook luchtweginfecties, huidaandoeningen en ondervoeding komen veel voor. ‘Het tekort aan personeel en het gebrek aan medisch materiaal en medicijnen zorgen extra uitdagingen’, zegt Carlos Dominguez, onze projectcoördinator in Venezuela.

Drie maanden oude Daniel José komt met zijn moeder mee voor een reguliere controle in de kliniek.
Noelis heeft last van pijn in haar benen die steeds erger is geworden, tot het punt waar ze niet meer kan lopen.

70 patiënten per dag

In samenwerking met de overheid beheren de teams van Artsen zonder Grenzen twee klinieken. Elke maand bezoekt een medisch team deze klinieken. Daar blijven ze drie weken lang. Dagelijks bieden zij zorg aan zo'n 70 patiënten.

Zeven maanden oude Lusiagni wordt gecontroleerd op ondervoeding.
Patiënten in de wachtkamer.

Voorkomen is beter dan genezen

‘Voorlichting is een belangrijk onderdeel van het werk. Door mensen te informeren, kunnen we het bewustzijn vergroten over hygiëne en ziektepreventie, Daarbij houden we rekening met de tradities van deze gemeenschap’ zegt Carlos Dominguez.

Tijdens een bijeenkomst vertelt een Warao-leider: 'wanneer een dokter aan je zijde staat, voelen de mensen zich kalm en gelukkig.'
Een gezondheidsvoorlichter gebruikt posters met tekeningen om de mensen te informeren over het belang van handen wassen en ziektes voorkomen.
verwoesting aardbeving Afghanistan

Steun mensen in nood

Met jouw bijdrage zorg je dat mensen in nood medische zorg krijgen. Mensen die getroffen zijn door natuurrampen, maar ook oorlogsgewonden, kinderen met ondervoeding of zwangere vrouwen. Dank je wel!

Doneer nu