AzG Live LIVE

Ziekenhuizen mogen geen doelwit zijn!

Nederland heeft in 2018 zitting in de Veiligheidsraad; een unieke kans om een vuist te maken voor het recht op veilige medische zorg in crisisgebieden. Dat is de oproep onze petitie #NotATarget.

Geachte minister van Buitenlandse Zaken,

 

Met afgrijzen en verontwaardiging constateert Artsen zonder Grenzen dat geweld tegen medische voorzieningen en medisch personeel een geaccepteerd onderdeel van oorlogvoering lijkt te worden.

Wij vragen u daarom met klem de bescherming van medische zorg in conflictgebieden hoger op de internationale politieke agenda te plaatsen. Nederland bezet in 2018 een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Wij roepen u op om resolutie 2286 – voor de bescherming van medische zorg in conflictgebieden – in de Veiligheidsraad nadrukkelijk weer aan de orde te stellen en concreet handen en voeten te geven.

 

Van Jemen tot Syrië en van Zuid-Sudan tot Afghanistan worden medische voorzieningen geplunderd, platgebrand en gebombardeerd door statelijke en niet-statelijke partijen in conflicten. Duizenden burgers komen daarbij om, onder wie patiënten, artsen en verpleegkundigen. Ook ontnemen deze aanvallen een toch al getroffen bevolking haar meest elementaire gezondheidszorg. Ondanks de unanieme aanvaarding van resolutie 2286 in mei vorig jaar is er in de praktijk nog niets veranderd aan de bescherming van medische voorzieningen.

 

Alleen al in 2016 werden in Syrië en Jemen 34 ziekenhuizen gebombardeerd die werden gerund of ondersteund door Artsen zonder Grenzen. We betreuren het verlies daarbij van ruim 170 mensenlevens, onder wie een groot aantal van onze collega’s - artsen en verpleegkundigen. En de lijst wordt langer: op 25 maart 2017 werd het ziekenhuis in Latamneh, Syrië, dat Artsen zonder Grenzen ondersteunt, getroffen door een luchtbombardement. Twee doden waren het gevolg, onder wie dokter Darwish, de orthopedisch chirurg van het ziekenhuis.

 

Zoals u weet is deze vorm van geweld – naast uiterst verwerpelijk vanuit humanitair oogpunt - uitdrukkelijk verboden in de Conventies van Genève.

 

Excellentie, kom op voor resolutie 2286. Grijp het lidmaatschap van de Veiligheidsraad aan om daadwerkelijk een stap te zetten voor de bescherming van medische zorg in conflictgebieden!

 

Geweld tegen medische zorg mag nooit normaal worden. Ziekenhuizen en patiënten zijn géén doelwit!

 

 

Artsen zonder Grenzen

 

Meer weten over de bescherming van medische zorg?