Een Artsen zonder Grenzen team laadt materiaal voor mobiele klinieken en een ziekenhuis in Port-à-Piment uit een helikopter uit Port-au-Prince.

Artsen zonder Grenzen is geen lid van giro 555 (SHO)

Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke medische noodhulporganisatie die het belangrijk vindt zelf ter plekke een inschatting te maken van de noden en welke hulp de mensen van ons nodig hebben.

Voor noodhulp is het hele jaar door geld nodig. Wij willen hulp geven wanneer en waar dat het hardst nodig is. Daarom kiezen wij er ervoor het publiek voornamelijk op te roepen ons te steunen met giften die van tevoren niet bestemd zijn voor specifieke noodsituaties. Want deze financiële steun geeft ons de cruciale vrijheid om onmiddellijk in actie te komen bij rampen en andere noodsituaties.

 

Onze redenen om niet mee te doen met giro 555

Het is gebleken dat een nationale goede doelen actie, zoals de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) die organiseren met giro 555, niet goed aansluit bij onze manier van hulpverlening: directe medische hulp waar en wanneer die het meest nodig is. Het tijds- en plaatsgebonden karakter van de nationale acties van de SHO maakt het onmogelijk giften elders te gebruiken, ook als hulp daar op dat moment veel harder nodig is. Terwijl wij juist het geld dat ons ter beschikking is gesteld, willen kunnen besteden aan hulp wanneer en waar dat het hardst nodig is. Het geeft ons snelheid en slagkracht bij onze hulpverlening.

 

Noden en hulp matchen

Wij voeren projecten uit op basis van 3 uitgangspunten: de medische noden van de getroffen bevolking, onze capaciteit om de nodige hulpverleners ter plaatse te krijgen en om materiaal en voorraden aan te voeren naar de getroffen gebieden. In het geval van een grote ramp of een acute crisis proberen wij altijd zoveel mogelijk de verwachte inkomsten wereldwijd gelijk te trekken met de verwachte uitgaven voor onze projecten. Dat doen we in overeenstemming met alle Artsen zonder Grenzen zusterorganisaties wereldwijd. Daarnaast zijn wij een onafhankelijke organisatie die graag zelf verantwoording aflegt over ontvangen gelden en de besteding daarvan. Dat verwachten onze donateurs ook van ons.

 

Brandhaarden

Artsen zonder Grenzen heeft nog steeds hard geld nodig. U kunt erop rekenen dat we uw gift zullen gebruiken op plaatsen waar deze hard nodig is: in brandhaarden als Zuid-Sudan, Jemen en Syrië, in Nigeria en in en rond de Middellandse Zee om bootvluchtelingen te helpen.

 

Wil je graag aan ons werk bijdragen met een donatie, dan kun je je gift overmaken op IBAN-rekeningnummer NL13INGB0000004054 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam of via dit formulier.