Wanhoop door tuberculose

Onze teams hebben een nieuwe kuur ontwikkeld omdat ze zagen dat de bestaande standaardkuur onze patiënten tot wanhoop drijft. De huidige behandelmethode kan namelijk heftige bijwerkingen hebben zoals nierfalen, doof- of blindheid en psychoses. Patiënten moeten maandenlang, elke dag pijnlijke injecties nemen en tot 2 jaar lang ongeveer 20 pillen slikken per dag. Slechts 50% geneest.

Nieuwe kuur, nieuwe norm

De kuur die onze teams hebben ontwikkeld is volledig oraal (zo’n vijf tabletten per dag), korter (6 maanden) en geeft veel minder bijwerkingen. Bovendien biedt deze een grotere kans op genezing. En dat houdt in dat er veel meer mensen kunnen worden behandeld en genezen.

We willen alle mensen met resistente tuberculose die aan ons onderzoek hebben meegewerkt bedanken. Samen met hen hebben we ervoor gezorgd dat anderen kans maken op een betere kuur.
Bern-Thomas Nyang’wa, arts en hoofd van het TB-PRACTECAL onderzoeksteam

Onderzoek en testfase

Een onafhankelijke adviesraad heeft onze nieuwe kuur als beter beoordeeld dan de huidige standaardkuur. Dit hebben ze gedaan op basis van de uitkomsten van 242 patiënten met resistente tuberculose in ons klinisch onderzoek in Oezbekistan, Zuid-Afrika en Wit-Rusland.

Impact van corona op mensen met tuberculose

Mensen met tuberculose behoren tot de risicogroep voor corona. Beide ziekten tasten de longen aan. Als tuberculosepatiënten met het coronavirus worden besmet kan dit grote gevolgen hebben. Maar corona heeft ook indirecte gevolgen. Zo is de verwachting dat er meer mensen aan tuberculose zullen overlijden. En wel als patiënten tijdens de lockdowns geen diagnose krijgen. En dus onbehandeld blijven. Onze teams hebben vanaf het begin van de coronapandemie voorlichting aan tuberculosepatiënten gegeven. Over de risico’s van corona (COVID-19) en hoe zij besmetting kunnen voorkomen.

Grote bijdrage Nationale Postcode Loterij

In 2013 heeft de Nationale Postcode Loterij bijna 6,8 miljoen euro hiervoor geschonken. Hiermee hebben we het onderzoek gestart. Ook hebben we een extra gift van 4 miljoen euro ontvangen van de Postcode Loterij voor de ontwikkeling van deze nieuwe kuur.