Hulp aan mensen en verzorgen van patiënten

 • Voorlichting geven en voorlichtingsmateriaal verspreiden zodat mensen weten welke voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen en hoe ze symptomen van corona kunnen herkennen. Trainen van leiders in de gemeenschap om voorlichting te geven.
 • Contactonderzoek uitgevoerd om mensen die mogelijk besmet zijn op te kunnen sporen, zodat zij tijdig medische hulp kunnen zoeken.
 • Telefonische hulplijnen opgezet waar mensen met ons kunnen spreken, voor advies, telefonisch medisch consult of psychische support en speciale websites.
 • Workshops om mensen te helpen geestelijk te helpen omgaan met angst, stress en verdriet.
 • Verzorgen van coronazieken: op verpleegafdelingen in bestaande ziekenhuizen of in eigen hospitalen en ziekenhuizen en daklozenopvangcentra.
 • Opzetten, bouwen en bemannen van screeningspunten, isolatie- en behandelunits, -afdelingen, coronaklinieken en mobiele klinieken. In bestaande gebouwen of door hospitaaltenten op te zetten. Onze teams hebben ook mensen op corona getest.
 • Opzetten van handwaspunten, medisch afvalwaterverwerkingssystemen en andere hygiënische maatregelen om infecties te beheersen.
 • Opzetten van zuurstofproductie-installaties waarmee tientallen zieken met ademhalingsproblemen tegelijkertijd zuurstof kunnen krijgen.
 • Extra ambulances ingezet zodat mensen die acuut medische zorg nodig hebben, meer kans hebben hulp te krijgen.
 • In kaart brengen van kwetsbare groepen in de samenleving of in vluchtelingenkampen, zodat deze specifieke hulp en voorlichting krijgen: van onze teams of andere hulpverleners. Met name daklozen, vluchtelingen, migranten, inheemse volkeren, mensen met chronische ziekten en ouderen in vluchtelingenkampen.
 • Familie en andere naasten van mensen die tot de risicogroep behoren trainen hoe zij hun kwetsbare dierbare het beste kunnen beschermen door contact te beperken.
 • Patiënten met chronische ziekten hiv/aids en tuberculose die afhankelijk zijn van hun medicijnen, voorzien van medicijnvoorraden.
 • Uitdelen van zeep en stoffen mondkapjes, zoals aan mensen in vluchtelingenkampen om ze iets meer bescherming te geven omdat fysieke afstand houden daar vaak onmogelijk is.
 • Waar mogelijk hebben we zoveel mogelijk onze vaccinatie-acties tegen dodelijke ziekten als malaria en mazelen die plaatselijk al heersen voortgezet, om te voorkomen dat kinderen hieraan komen te overlijden.
Geefvoorbeelden emergency appeal coronavirus (COVID-19)

Help mee in de strijd tegen het coronavirus (COVID-19)

Corona (COVID-19) is onze grootste noodhulpoperatie ooit. Dankzij mensen zoals jij kunnen wij direct in actie komen en de zorg bieden waar nodig. Draag jij ook bij?
Doneer nu!

Hulp aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen en zorgmedewerkers

 • Ondersteuning met expertise, mankracht, logistiek en middelen om ziekenhuizen, klinieken, verzorgingshuizen en andere zorginstellingen te helpen. Met het opzetten van triage voor corona, welke medicijnen gereed te zetten, coronazieken te verzorgen, en hoe verdere besmettingen te voorkomen.
 • Opzetten en bouwen van screeningspunten, isolatie- en behandelunits, -afdelingen en coronaklinieken om bestaande ziekenhuizen te helpen. In bestaande gebouwen of door hospitaaltenten op te zetten. Deze zijn door het vaste zorgpersoneel bemand of door onze teams.
 • Trainen van zorgmedewerkers in het voorkomen van verdere verspreiding van besmettingen, het verzorgen van coronapatiënten, en hoe om te gaan met de persoonlijke beschermende uitrusting.
 • Speciale website opgezet voor zorgmedewerkers waar zij antwoorden, tips en advies kunnen krijgen voor hun specifieke vragen en problemen.
 • Voorzien van persoonlijke beschermende uitrusting voor zorgmedewerkers zodat zij zich tijdens hun werk tegen het coronavirus konden beschermen, denk aan handschoenen, schorten en mondmaskers.
 • Ervaren hulpverleners van Artsen zonder Grenzen gekoppeld aan zorginstellingen en verzorgingshuizen die stonden te springen om extra medische staf.
 • Support, tips en adviezen gegeven aan ziekenhuizen en verzorgingshuizen om psychische hulp voor zorgmedewerkers te bieden.
 • Bijgedragen aan landelijke protocollen en richtlijnen voor behandelingen van patiënten.