1. Hulp in de grote kuststeden São Paulo en Rio de Janeiro

Het virus dook in Brazilië het eerst op in welvarende buurten van de grote steden Rio de Janeiro en São Paulo. Maar het duurde niet lang voor het virus ook de armere buurten had bereikt. Onze teams richten zich in deze steden op hulp aan daklozen, migranten, vluchtelingen en ouderen. Deze groepen zijn zonder een pandemie al zeer kwetsbaar. In São Paulo hebben onze teams klinieken opgezet om mensen te testen en patiënten met milde symptomen te verzorgen. In het ziekenhuis in een buitenwijk van São Paulo hebben we een intensive care-afdeling opgezet voor coronapatiënten. Ook voeren onze teams contactonderzoeken uit onder de huishoudens van patiënten, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

COVID-19 hulp in Brazilië

Onze hulpverlener onderzoekt een vrouw in Rio de Janeiro.

© Mariana Abdalla/MSF
Onze teams geven voorlichting in opvangcentra voor daklozen in São Paulo ©Andre Francois

2. Manaus, de hoofdstad van het Amazonegebied

De pandemie heeft ook het Amazonegebied bereikt. Ondanks het relatief lage bevolkingsaantal behoort dit gebied tot de regio's met het hoogste aantal mensen die zijn overleden aan COVID-19. Er leven inheemse volkeren die heel kwetsbaar zijn. Zij hebben nauwelijks toegang tot persoonlijke beschermingsmiddelen en worden uitgesloten van gezondheidszorg. Onze teams geven deze mensen de zorg die zij nodig hebben. In de drukbevolkte hoofdstad Manaus hebben onze teams een coronabehandelcentrum met 48 bedden opgezet in, inclusief intensive care. Ook screenen we mensen en geven gezondheidsvoorlichting in opvangcentra voor daklozen. Inmiddels neemt het aantal besmettingen en sterfgevallen in Manaus af, en hebben wij onze hulp verplaatst naar de plattelandssteden van het Amazonegebied.

3. Hulp in plattelandssteden van het Amazonegebied

Het Amazonegebied is bijzonder groot. Om te voorkomen dat mensen lange reizen moeten maken om een ziekenhuis te bereiken, hebben we onze hulp landinwaarts uitgebreid. Onze teams helpen ziekenhuizen in Tefé en São Gabriel da Cachoeira. In Tefé geven we bijvoorbeeld trainingen aan het ziekenhuispersoneel. In São Gabriel da Cachoeira hebben we een behandelcentrum met 10 bedden geopend, om de capaciteit van het bestaande ziekenhuis te vergroten. Ook het vertragen van de verspreiding van COVID-19 is hier een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Daarom geven onze teams voorlichting verspreid door het Amazonegebied.

COVID-19 hulp in Brazilië
Ons team geeft training aan het personeel van het ziekenhuis in Tefé ©MSF

4. Venezolaanse migranten in Roraima helpen

Naast het Amazonegebied is ook de deelstaat Roraima, in het noorden van Brazilië, hard getroffen door het coronavirus. Ook hier helpen we de meest kwetsbare mensen. In Roraima leven bijvoorbeeld veel Venezolaanse migranten en asielzoekers. Onze teams bezoeken regelmatig de informele opvangcentra, waar het overbevolkt is en mensen geen toegang tot schoon water, riolering en elektriciteit hebben. We delen hygiënekits uit en verbeteren de watervoorziening. Ook hebben we in de hoofdstad Boa Vista een kliniek opgezet met 70 bedden, inclusief intensive care-afdeling, die continu vol is.

Daar waar we nodig zijn.

Deze extreem zorgelijke situatie in Brazilië is voorlopig helaas nog niet voorbij. Het is een enorme uitdaging om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. De pandemie verspreidt zich snel. Wij blijven onze hulp uitbreiden naar gebieden in het land waar die het hardst nodig is.