Wat hebben onze teams gedaan?

We hebben meerdere medische teams ingezet om de verspreiding van het ebolavirus tegen te gaan. In totaal hebben zij 9 behandel- en isolatiecentra in 5 verschillende gebieden ondersteund. Ook hebben onze teams hulp verleend in de ebolakliniek in Bolomba.

Onze teams zijn gearriveerd in het dorp Ikenge om een mobiele kliniek op te zetten. © Yves Ndjadi
Jacques Musemba onze epidemioloog neemt de temperatuur op van kinderen om te kijken of ze ebola hebben. © Yves Ndjadi
We hebben geprofiteerd van de lessen die we tijdens de vorige uitbraak hebben geleerd. Ook al was de context anders.
Guyguy Manangama, noodhulpcoördinator

Training voor medisch personeel

Onze teams hebben ervoor gezorgd dat ook de reguliere zorg in dit gebied door kon blijven gaan. Bijvoorbeeld door behandelingen te bieden voor andere ziekten als malaria en ondervoeding. Er zijn meer dan 1.450 consulten gegeven in 28 gezondheidscentra, verdeeld over vijf verschillende gezondheidsdistricten. We hebben medisch personeel getraind in het behandelen van ebolapatiënten. Ook hebben we medisch materiaal gedoneerd.

Een training voor zorgmedewerkers in Mbandaka. © Caroline Thirion
Deze hulpverleners hebben hard gewerkt om de nieuwe-ebola uitbraak te stoppen. © Franck Ngonga

Kennis gebruikt van vorige ebola-epidemieën

We hebben geprofiteerd van onze ervaring in het bestrijden van eerdere ebola-uitbraken. Ook is er inmiddels veel wetenschappelijke kennis over het ebolavirus, en een vaccin. De gemeenschappen in DR Congo spelen zelf een belangrijke rol bij de aanpak van ebola. Dat schept vertrouwen onder de mensen, wat het draagvlak vergroot. Een onderdeel van de ebola-bestrijding is een vaccinatieprogramma. Sinds de start van de campagne is het ebola-vaccin aan ongeveer 26.500 mensen toegediend. Deze is ook tijdens de tiende epidemie in de noordoostelijke provincies gebruikt.