Kennis gebruikt van vorige ebola-epidemieën

We hebben geprofiteerd van onze ervaring in het bestrijden van eerdere ebola-uitbraken. Ook is er inmiddels veel wetenschappelijke kennis over het ebolavirus, en een vaccin. De gemeenschappen in DR Congo spelen zelf een belangrijke rol bij de aanpak van ebola. Dat schept vertrouwen onder de mensen, wat het draagvlak vergroot. Een onderdeel van de ebola-bestrijding is een vaccinatieprogramma. Sinds de start van de campagne is het ebola-vaccin aan ongeveer 26.500 mensen toegediend. Deze is ook tijdens de tiende epidemie in de noordoostelijke provincies gebruikt.

Onze hulp tijdens de elfde ebola-uitbraak

  • Onze medische teams hebben 9 behandel- en isolatiecentra in 5 verschillende gebieden ondersteund.
  • Zij verzorgden mensen met ebolasymptomen in een speciale ebolakliniek in Bolomba.
  • Ze hebben mensen tegen ebola ingeënt en gezondheidsvoorlichting gegeven.
  • Contactonderzoek om zo andere besmette mensen op te kunnen sporen, hoorde ook tot ons werk.
  • Ook hebben zij voorzorgsmaatregelen om verspreiding tegen te gaan versterkt.
  • We hebben medisch personeel getraind in het behandelen van ebolapatiënten.
  • Daarnaast hebben we ook medisch materiaal gedoneerd.

Ondersteuning reguliere zorg

Onze teams hebben ervoor gezorgd dat ook de reguliere zorg in dit gebied door kon blijven gaan. Bijvoorbeeld door behandelingen te bieden voor andere ziekten als malaria en ondervoeding. Er zijn meer dan 1.450 consulten gegeven in 28 gezondheidscentra, verdeeld over vijf verschillende gezondheidsdistricten. We hebben medisch personeel getraind in het behandelen van ebolapatiënten. Ook hebben we medisch materiaal gedoneerd.

Onze teams zijn gearriveerd in het dorp Ikenge om een mobiele kliniek op te zetten. © Yves Ndjadi
Jacques Musemba onze epidemioloog neemt de temperatuur op van kinderen om te kijken of ze ebola hebben. © Yves Ndjadi

Waarom is de crisis in Congo niet voorbij?

Wij zijn enorm opgelucht dat er eindelijk een einde is aan de ebola-epidemie in Noordoost-Congo. Maar daarmee is er geen einde gekomen aan de crisis in Congo. Jarenlange gevechten hebben de bevolking en de gezondheidszorg ernstig verzwakt. Ziekten als malaria, mazelen en cholera eisen er nog altijd slachtoffers. En daar komt nu het nieuwe coronavirus bij. Elke keer als het geweld oplaait, vluchten mensen. Dat maakt hen kwetsbaar voor ziekten en ondervoeding, én het maakt het risico op verspreiding van besmettelijke ziekten groter.

Persoonlijke verhalen

  • In 2018 hebben we in DR Congo 5.378 mensen behandeld voor ebola.

Strijd tegen ebola in DR Congo | Artsen zonder Grenzen

Steun onze teams wereldwijd

Icoon malariamug

Met € 16 kunnen wij ACT-combinatiepillenkuren kopen om 25 volwassenen binnen 3 dagen van malaria te genezen.

Icoon voeding

Met € 25 kunnen wij speciale, energierijke voeding kopen om 1 ondervoed kind in 5 weken weer op de been te helpen.

Icoon ebolabril

Met € 65 kunnen wij een ebola-uitrusting kopen om beschermd te kunnen werken in onze ebolakliniek.

Icoon water

Met € 5 kunnen wij zo'n 150.000 liter water zuiveren, goed voor 7.500 mensen per dag.

Icoon bevallingskit

Met € 10 kunnen we een kit maken voor een veilige (thuis)bevalling voor 1 moeder en haar baby.

Icoon voeding

Met € 25 kunnen wij speciale, energierijke voeding kopen om 1 ondervoed kind in 5 weken weer op de been te helpen.

Ga mee op missie!

Artsen zonder Grenzen wereldkaart