1. We trainen vrijwilligers om ziektes tijdig op te sporen

Onze teams zien dat er in Magaria nauwelijks toegang is tot medische zorg. Er is slechts 1 ziekenhuis voor 798.000 mensen. Veel mensen moeten dagenlang lopen naar het ziekenhuis. Om overal medische zorg te faciliteren, trainen onze teams mensen uit verschillende dorpen in het behandelen van kinderen met veelvoorkomende ziektes als malaria en ondervoeding. Intussen hebben we 278 vrijwilligers getraind in 165 dorpen. Samen hebben zij al meer dan 113.652 consulten gehouden. De vrijwilligers kunnen ziektes vaststellen, behandelen en, indien nodig, de kinderen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Door het vroegtijdig opsporen en behandelen van ziektes als malaria en ondervoeding kunnen we complicaties en sterfgevallen voorkomen.

In 2018 behandelen we dagelijks zo'n 140 kinderen in ons ziekenhuis in Magaria. Het merendeel met malaria of ondervoeding. © Mario Fawaz/MSF
Tijdens de piek in 2018 werkt verpleegkundige Awa non-stop. 'Hoe kan ik naar huis gaan als er nog een baby hulp nodig heeft?' © Mario Fawaz/MSF

2. We voorkomen malaria waar mogelijk

In juni 2021 zijn onze teams gestart met vectorbestrijding in 15 dorpen. Vectorbestrijding is het voorkomen van de overdracht van ziekten via insecten, ook wel ‘vectoren’ genoemd. De dorpen die meedoen aan het programma zijn gelegen aan het water. Het water is een broedplaats voor verschillende soorten muggen, waaronder de malariamug. Tijdens het regenseizoen neemt het water tot 4 keer toe in oppervlakte, waardoor muggen nog meer ruimte hebben voor het leggen van eieren. Daarom besproeien we de muren van woningen en moskeeën in het gebied met insecticiden om de overdracht van malaria tegen te gaan. Ook graven we stilstaand water af en delen we muskietennetten uit. Deze activiteiten hebben we herhaald in nog eens 9 dorpen aan het water. Ook geven we voorlichting over het verder voorkomen van malaria, bijvoorbeeld met muskietennetten.

3. We hebben een programma speciaal voor moeders opgezet

Onze teams hebben het programma “Mamans Lumière” opgezet, oftewel “moeders van het licht.” Het programma traint en ondersteunt moeders uit verschillende dorpen om de bewustwording over malaria en ondervoeding te vergroten. De moeders leren welke maatregelen malaria helpen voorkomen en hoe ze ondervoeding kunnen vaststellen. Ook gaan we aan de slag in de keuken. Samen bereiden we gezond eten met beperkte middelen. Zo weten de vrouwen precies wat hun kind nodig heeft, ook in het droogteseizoen. Deze kennis delen zij weer met andere vrouwen, zodat het hele dorp er baat bij heeft.

In juni 2021 zijn onze teams gestart met vectorbestrijding in 15 dorpen. Zo voorkomen we dat malaria overgedragen kan worden. © Mario Fawaz/MSF
We bestuderen de hoeveelheid larven in diverse waterpunten. Daar stemmen we de juiste hoeveelheid insecticiden op af. © Mario Fawaz/MSF

Minder ernstig zieke kinderen, meer consulten

2 jaar geleden zijn we gestart met deze aanpak. We zien steeds minder ernstig zieke kinderen en tegelijkertijd steeds méér consulten in de verschillende dorpen. Het succes is dan ook te danken aan de inzet van de hardwerkende vrijwilligers en moeders. Samen met onze teams, die hen ondersteunen, hebben zij de zorg verplaatst naar de plekken waar deze het meest nodig is: de dorpen zelf. Essentieel voor het succes is de mogelijkheid om patiënten door te verwijzen, zodat ernstig zieke patiënten specialistische zorg krijgen. Intussen zijn onze noodhulpprojecten in Magaria niet meer nodig. Onze activiteiten zijn nu gericht op het voorkomen van ziektes en het ondersteunen van de zorg. Mede dankzij de moeders van het licht is het ziekenhuis nu verlicht.