8 uit 10 provincies onder water

Momenteel zijn 8 van de 10 provincies in Zuid-Soedan overstroomd. Veel gebieden zijn intussen onbereikbaar over land. Het maakt medische zorg nog moeilijker toegankelijk. Voor veel mensen was het al een urenlange reis om medische faciliteiten te bereiken, nu is de zorg nog verder weg. Onze teams schalen de activiteiten op. We zijn actief in de provincies Unity en Jonglei in het noorden en noordoosten van het land. Met name Bentiu, hoofdstad van Unity, is flink geraakt.

2 mannen proberen nog enkele spullen uit huis te redden. In Bentiu staan vele woningen, klinieken en markten onder water. ©Njiri Karago/MSF
Veel mensen in Bentiu zijn alles kwijt: ze zijn hun huis en gewassen verloren. ©Njiri Karago/MSF

Overvol vluchtelingenkamp met overal risico

Overstromingen in voorgaande jaren hebben al vele mensen hun huis ontnomen. Nu zijn er zeker nog eens 32.000 mensen op de vlucht geslagen voor het water. Het vluchtelingenkamp in Bentiu is overbevolkt: totaal telt het kamp nu zo’n 120.000 mensen. Veel van hen slapen buiten op de grond. Als de dijken rond Bentiu breken, zal ook het kamp overstromen. Dat is niet het enige risico: met nauwelijks schoon drinkwater en overstromende toiletten liggen ziektes op de loer. 'We hebben hier jarenlang voor gewaarschuwd. Toch hebben de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van toiletten en drinkwaterpunten hun activiteiten onvoldoende opgevoerd of aangepast,' zegt Will. 'Nu zijn vele levens in gevaar.' Het stilstaande water is dé broedplaats voor malariamuggen. Ook door water overdraagbare ziektes als cholera en diarree verspreiden zich snel.

Onze hulp in Bentiu:

  • Een noodhulpteam, bestaande uit medisch personeel en sanitatie-experts, versterken onze teams in het vluchtelingenkamp.
  • 45 bedden zijn toegevoegd aan ons ziekenhuis in het kamp, maar we hebben nog steeds niet genoeg plek.
  • Met mobiele klinieken bieden we medische zorg rond Bentiu. 6 van de 10 patiënten hebben malaria.
De plassen water in het Bentiu-vluchtelingenkamp zijn een broedplaats voor malariamuggen. ©Njiri Karago/MSF
Een malariatest in het Bentiu-kamp in Zuid-Soedan. Onze teams zien het aantal malariapatiënten snel toenemen. ©Njiri Karago/MSF

Ingesloten door water

Ook op andere plekken hebben we onze hulp opgeschaald. In Leer zien onze teams een toename in het aantal patiënten met slangenbeten en diarree. We hebben onze uitvalsbasis verplaatst om de drie vluchtelingenkampen in het gebied beter te kunnen ondersteunen. Er is hier behoefte aan voedsel, schoon drinkwater en toiletten, net als kookgerei en malarianetten.

Vanuit Old Fangak vertrekken onze teams met mobiele klinieken naar de nabijgelegen provincie Ayod. Daar zijn veel mensen ingesloten geraakt door het water. Zij zitten vast op verschillende eilanden. Het aantal kinderen met ondervoeding is hier schrijnend. Onze teams behandelen kinderen met speciale pindakaaspasta vol met belangrijke voedingsstoffen. Zo kunnen de kinderen snel weer op kracht komen. In het gebied heeft het water ook een van onze klinieken verwoest. Al het personeel is geëvacueerd.

Crisis na crisis

Het tekort aan voedsel is een groot probleem in Zuid-Soedan. Sinds het Wereldvoedselprogramma de rantsoenen voor het Bentiu-kamp heeft gehalveerd, moeten drie gezinnen het voedsel van 1 huishouden delen. Geld voor extra eten is er niet, aangezien veel mensen geen werk hebben door verwoeste landerijen. Hout verzamelen om op te koken, is ook onmogelijk gemaakt door de overstromingen. De prijzen voor hout en kool zijn intussen verdubbeld. Wij roepen andere organisaties dringend op om de hulp op te schalen: Zuid-Soedan wordt overspoeld met crises.