Artsen zonder Grenzen bestrijdt pestuitbraak in Madagaskar

maandag 23 oktober 2017

Artsen zonder Grenzen bestrijdt in Madagaskar, samen met de lokale overheid, een uitbraak van longpest in Tamatave, in het oosten van het land. Daar vielen al 261 zieken te noteren en 10 doden te betreuren sinds het begin van de uitbraak op 1 augustus.

 

Een lokale verpleegkundige geeft een vrouw met longpest een injectie met antiobiotica. Als mensen tijdig worden behandeld, is de kans op overleven zeer groot. Tamatave - Madagaskar, oktober 2017.

 

Speciaal behandelcentrum

Medisch personeel van Artsen zonder Grenzen ondersteunt het Malagassische ministerie van Gezondheidszorg bij de behandeling van patiënten. In samenwerking met internationale partners heeft Artsen zonder Grenzen ook een centrum opgezet voor de triage (selectie) en behandeling van patiënten met de pest. Het centrum staat buiten het ziekenhuis van Tamatave. 

 

 

Melle MARIE Florencia (22) werd op 17 oktober met longpest opgenomen in het speciae behandelcentrum in Matave, Madagaskar. Ze moet tot 24 oktober blijven. Madagaskar, oktober 2017.

 

Voorkomen en genezen van longpest

‘Hoewel de pest een akelige ziekte is, kun je met snelle en concrete maatregelen een uitbraak snel onder controle brengen en nog meer sterfte voorkomen,’ zegt Luca Fontana, water-en-sanitatiespecialist van Artsen zonder Grenzen en daarmee belast met het bestrijden van overdracht van de ziekte. ‘Als mensen tijdig behandeling krijgen voor longpest, is de kans op overleven honderd procent. Mensen die risico lopen besmet te raken, kunnen zich met een preventieve behandeling hiertegen beschermen,’ aldus Fontana.

 

Verdere verspreiding beperken

Artsen zonder Grenzen behandelt patiënten en helpt lokale overheden met het triagesysteem om sneller zieken te identificeren en te isoleren. Ook coördineren we een ambulancedienst in Tamatave-stad. Om de ziekte in te dammen, voeren water- en-sanitatiespecialisten van Artsen zonder Grenzen samen met lokale teams hygiëne- en desinfectieprotocollen in het ziekenhuis en in de stad in. 

 

De behandeltent die Artsen zonder Grenzen, samen met onder andere UNICEF, in Tamatave heeft opgezet voor patiënten met longpest. Zieken worden geïsoleerd verpleegd en de tent wordt elke dag gedesinfecteerd. Madagaskar, oktober 2017.

 

Longpest

In de havenstad van Tamatave (ook bekend als Toamasina) wonen 300.000 mensen. Hier bevindt zich de grootste concentratie van mensen met longpest, met 261 zieken en 10 doden sinds het begin van de uitbraak. Terwijl builenpest zich verspreidt via geïnfecteerde zoogdieren, wordt de longpest overgebracht van mens op mens. Madagaskar telt elk jaar gevallen van builenpest op de hoogplateaus, waar de ziekte door ratten wordt gedragen. Maar in Tamatave is er geen dierlijke drager en werden er de afgelopen jaren geen gevallen van pest vastgesteld.

 

Pest in het hele land

Volgens de officiële cijfers zijn in Madagaskar sinds 1 augustus 1.032 gevallen van pest genoteerd, waaronder 695 met longpest. 89 mensen stierven al aan de pest.