Tekort aan zuurstof

Een van de grootste problemen in dit gebied is het tekort aan zuurstof. Onlangs hebben de Braziliaanse autoriteiten een nieuwe zuurstofgenerator geïnstalleerd. Maar zelfs met behulp van deze nieuwe generator is er onvoldoende zuurstof beschikbaar voor alle patiënten. Om enkele gaten te dichten werken onze teams hard aan het importeren van zuurstofconcentrators. Om hiermee de meest kritieke patiënten te helpen. Dit doen ze zowel in Tefé als in Manaus.

Meer patiënten dan bedden

De ziekenhuizen in Manaus zijn de enige in de omgeving met een intensivecareafdeling. Kritieke patiënten worden daarom vanuit omliggende steden normaal gesproken doorverwezen naar Manaus. Maar de ziekenhuizen liggen hier vol. Daardoor moeten andere ziekenhuizen in het gebied zelf manieren vinden om coronapatiënten zo goed mogelijk te behandelen. Onze teams hebben de behandelcapaciteit in het ziekenhuis in de stad Tefé weten uit te breiden van 27 naar 67 bedden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben ze alle overige medische afdelingen verhuisd naar nabijgelegen gebouwen.

Emotioneel zwaar voor hulpverleners

Hulpverleners in Manaus en Tefé hebben het emotioneel zwaar te verduren. Elke dag zien zij mensen overlijden. Daarom bieden onze teams psychosociale ondersteuning voor de hulpverleners in de ziekenhuizen. ‘We zien dat de hulpverleners hier ongelooflijk toegewijd zijn,' zegt onze psycholoog Andréa Chagas. ‘Maar ze raken ook uitgeput. Veel van hen hebben ook thuis te maken met zieke familieleden en dierbaren. Ook daar hebben zij dus niet de ruimte om bij te komen en hun gevoelens te verwerken.’

Onduidelijke coronatest

In dit gebied is de meest gebruikte coronatest nog steeds de antilichaamtest. Tot grote verbazing van onze teams. Want hiermee testen alle mensen positief die de ziekte ooit hebben gehad. Ook als dat al weken of maanden geleden is. Onze teams dringen aan op het gebruik van de antigeentest. Deze geeft alleen een positieve uitslag bij mensen die het actieve coronavirus op dat moment bij zich dragen. Dat voorkomt onnodige ziekenhuisopnames. Essentieel in een tijd van grote tekorten aan personeel en middelen. Gelukkig hebben we de gezondheidsautoriteiten van Tefé er al van weten te overtuigen om over te stappen op de antigeentest.

Onze wereldwijde strijd tegen het coronavirus

Wil je meer weten over hoe wij het coronavirus wereldwijd bestrijden? Dat lees je hier.