Achtergrond

Frido Herinckx heeft een humanitaire- en pleitbezorgingsachtergrond. Hij werkte van 1996 tot 2010 voor ons als landencoördinator in Uganda, Bangladesh, Turkmenistan en Oezbekistan. Daarna was hij onder andere hoofd van de Disaster Response Unit voor het Rode Kruis. Het afgelopen jaar werkte Herinckx voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken als adviseur humanitaire hulp.

Betrokkenheid

Als adjunct-directeur is een van Frido’s taken om ervoor te zorgen dat meer Nederlanders betrokken raken bij het werk van Artsen zonder Grenzen. Dat bestaat uit het bieden van medische noodhulp aan mensen die dit dringend nodig hebben maar niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie. Juist nu de hulpverlening van de meest kwetsbaren wereldwijd in gedrang is, is het van groot belang dat er een breed draagvlak is voor onze neutrale, onafhankelijke hulpverlening.