6 op de 10 patiënten leeft in angst

In de detentiecentra behandelen we veel mensen met fysieke en mentale problemen. Zes op de tien patiënten zijn zeer angstig als gevolg van de onrechtmatige en uitzichtloze detentie. Onze teams hebben met eigen ogen gezien hoe bewakers mensen vernederen. Vooral mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap worden door de bewakers gediscrimineerd. Drie van onze patiënten zijn seksueel misbruikt. Regelmatig proberen mensen zichzelf te beschadigen.  ‘Ik heb verschillende keren geprobeerd zelfmoord te plegen, zonder succes,’ vertelt een patiënt.

Europa: iedereen verdient een veilige verblijfsplaats

Onze teams dringen de overheid van Litouwen erop aan deze onschuldige mensen vrij te laten. Zij moeten op een veilige verblijfsplaats hun asielaanvraag kunnen afwachten in Europa. Alle asielaanvragen moeten eerlijk worden beoordeeld, ongeacht het land van afkomst, geslacht, geaardheid of religie.