Gevlucht voor geweld en conflicten

Het nieuwe, sterk gecontroleerde kamp heeft plaats voor circa 3.000 mensen. ‘Mensen die op de vlucht zijn voor geweld en conflicten. Zij hopen op bescherming van Europa, maar worden hier alleen maar verder ontmenselijkt,’ vertellen onze psychologen op Samos. De afgelopen maanden zien onze teams de mentale toestand van patiënten verslechteren. Een ruime meerderheid heeft zelfmoordgedachten. Voor onze psychologen is het soms lastig de juiste woorden te vinden. ‘Wat zeg je tegen een jongen die geen misdaad heeft begaan, maar toch wordt opgesloten?’

Het nieuwe kamp op Samos is driedubbel beveiligd met hekken en prikkeldraad. ©MSF/Evgenia Chorou
Het nieuwe kamp ligt op 5 km afstand van de dichtstbijzijnde stad, afgesloten van alles en iedereen. ©MSF/Evgenia Chorou

Van vluchteling tot gevangene

De hierboven genoemde jongen is 19 jaar en gevlucht uit Mali omdat hij thuis werd mishandeld. Zijn reis naar Europa begint vol hoop, maar strandt in Griekenland met extreme frustraties. Als onze psychologen hem vragen wat hij nodig heeft, antwoordt hij: ‘Mijn vrijheid. Tot nu toe was ik een vluchteling, nu ben ik een gevangene.’

Onze collega Stephen Cornish (rechts) spreekt met Ali Al Ahmed (midden), die al 2 jaar in het huidige kamp woont. ©MSF/Evgenia Chorou
Een gesprek met de Afghaanse Qasem Rezaei van 37, die met zijn dochtertjes al 2 jaar verblijft in het kamp op Samos. ©MSF/Evgenia Chorou

Mishandeling na mishandeling

Ook Felicite* krijgt hulp van onze psychologen op Samos. Haar genitaliën zijn verminkt, waarna ze op haar 14e is uitgehuwelijkt aan een dertig jaar oudere man, die haar jarenlang fysiek en seksueel heeft mishandeld. Felicite is erkend slachtoffer van mensenhandel. Ze verblijft al twee jaar op Samos. Omdat haar asielaanvraag al twee keer is afgewezen, heeft ze geen recht op basisvoorzieningen in het kamp zoals voedsel. ‘Zal ik verhongeren?’ vraagt ze zich terecht af.

*Naam gefingeerd

De asielaanvraag van Qasem en zijn dochtertjes is al 3 keer afgewezen. In het kamp waar ze wonen, is continu spanning en geweld. ©MSF/Evgenia Chorou
Het dochtertje van Qasem is getraumatiseerd. 'Soms schreeuwt ze, dan weer communiceert ze met helemaal niemand.' ©MSF/Evgenia Chorou

Waardige asielprocedures nodig

Onze teams schamen zich voor het Europese migratiebeleid, dat met de opening van het kamp lijkt te escaleren. ‘De waarden die Europa beweert te hebben, lijken niet te gelden voor onze patiënten op Samos,’ vinden onze psychologen. We doen er alles aan om medische en psychologische zorg te blijven bieden. We verzoeken Europa en Griekenland dringend om te zorgen voor waardige asielprocedures. Er moeten een alternatief komen voor dit kamp, dat traumatische gevolgen heeft voor reeds getraumatiseerde mensen.

Video

‘Als we ‘s ochtends wakker worden en helemaal niets te doen hebben, dan leven we voor niets. Niemand wil verhuizen naar het nieuwe kamp. Dit is absoluut een gevangenis,’ vertelt een man uit Afghanistan aan onze psycholoog.

Vluchtelingenkamp op Samos, Griekenland | Artsen zonder Grenzen