Libië, SAR, Oekraïne of Syrië

In 2022 werden vanuit Nederland ruim 700 hulpverleners uitgezonden naar meer dan 30 landen waaronder Libië, Oekraïne, Syrië en Bangladesh. Samen met collega’s uit de landen zelf bieden zij medische noodhulp in crisisgebieden over de hele wereld. Deze hulp wordt aangestuurd en ondersteund door 460 collega’s en verschillende afdelingen vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam. De logistiek, het personeel en de financiën van bijvoorbeeld ons reddingsschip op de Middellandse zee, worden allemaal vanuit Nederland aangestuurd. Ons kantoor huisvest het Operational Centre Amsterdam (OCA), één van de vijf wereldwijde operationele centra van Artsen zonder Grenzen van waaruit onze projecten worden aangestuurd.

Artsen zonder Grenzen Nederland heeft dus een uitvoerende, agenderende én fondsenwervende rol.

Arts van Artsen zonder Grenzen met patiënt

Medisch en betrouwbaar

Artsen zonder Grenzen is een van de grootste en meest gespecialiseerde medische noodhulporganisaties in de wereld. Onze teams bieden medische noodhulp bij conflicten, natuurrampen en ziekte uitbraken. We onderscheiden ons al 50 jaar door ons vermogen direct in actie te komen en onafhankelijk medische noodhulp te verlenen in crises. Omdat wij altijd met eigen teams ter plaatse zijn, zijn we zelf direct verantwoordelijk voor de implementatie van onze noodhulpprogramma’s. Daarnaast zijn onze onpartijdige en neutrale teams onze oren en ogen in bijvoorbeeld conflictgebieden of vluchtroutes. Wij zien het als onze plicht om ons uit te spreken wanneer zij misstanden tegenkomen. Onze teams en hun bevindingen zijn een betrouwbare bron voor informatie voor onszelf, maar ook voor journalisten of Kamerleden.

Het Strategisch Plan

Om onze missie te bereiken, volgen we ons operationele Strategische Plan. Alles dat we doen, draagt bij aan dit plan. Iedere 4 jaar bekijken we of we het Strategisch Plan moeten aanpassen, gelet op actuele ontwikkelingen. Het plan wordt doorvertaald in functionele strategieën en jaarplannen voor de verschillende afdelingen, waarin specifieke activiteiten worden vastgelegd.

Het huidige plan waarmee we werken beslaat de jaren 2020 - 2023, en wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd aangezien de uitbraak van het coronavirus operationeel grote impact heeft gehad op al onze projecten wereldwijd.

De focus ligt deze periode op volgende belangrijke aandachtsgebieden:

Afdelingen hoofdkantoor

Verschillende afdelingen in ons hoofdkantoor in Amsterdam zorgen voor coördinatie en ondersteuning van onze hulpverlening, waaronder:

  • Medische afdeling: ondersteunt de hulpverleners ter plaatse met kennis en expertise.
  • Logistieke en inkoopafdeling: zorgt dat de juiste hulpgoederen op de juiste plekken terecht komen.
  • Personeelszaken: zorgt voor de juiste mensen. Op kantoor, en in het veld.
  • Communicatie en fondsenwerving: zorgt voor de communicatie en fondsenwerving in Nederland.
  • Beleid en advocacy:  zorgt dat misstanden geagendeerd worden en doet aanbevelingen voor beleidsverandering in Den Haag.
  • Operaties: stuurt de hulpprojecten aan.

Meer informatie over de directie, structuur en de afdelingen van Artsen zonder Grenzen Nederland

internationale ledenvergadering artsen zonder grenzen
Tijdens de internationale algemene ledenvergadering van Artsen zonder Grenzen. Athene, Griekenland, 2014 © Bruno De Cock/MSF

Ondersteund door vereniging van (oud) medewerkers

Onze organisatie bestaat uit mensen uit alle hoeken van de wereld, met een gemeenschappelijk doel. Namelijk het helpen van mensen in nood. Het succes van ons werk is te danken aan de hulpverleners die al 50 jaar lang hun tijd en expertise voor ons inzetten. Om te zorgen dat we de juiste koers blijven varen, kunnen onze (oud) medewerkers de toekomst van de organisatie vormgeven door lid te worden van onze vereniging.

Meer over onze vereniging