Trauma op trauma

De mensen die verblijven in het centrum zijn vaak al getraumatiseerd. Ze zijn tijdens hun vlucht slachtoffer geworden van mensenhandel, dwangarbeid of aanranding. Sommigen hebben familieleden verloren op zee. Op Samos worden deze mensen, in afwachting van hun asielprocedure, ook nog eens maandenlang opgesloten in dit afgelegen centrum. Er moeten een alternatief komen voor dit centrum, dat traumatische gevolgen heeft voor al getraumatiseerde mensen. Een jaar na de opening van dit centrum, is er nog steeds geen toegang tot medische zorg. Zelfs mensen die levensbedreigend ziek zijn. Zo werd een diabetespatiënt die insuline nodig had pas naar het ziekenhuis gebracht toen hij in levensgevaar verkeerde.

Wat zeg je tegen een jongen die geen misdaad heeft begaan, maar toch wordt opgesloten?
Elise Loyens, psycholoog
De mensen die verblijven in het detentiecentrum op Samos zijn vaak al getraumatiseerd. © Evgenia Chorou/MSF
Alle patiënten hebben dezelfde symptomen: depressie, slaapstoornissen en lichamelijke pijn. © Evgenia Chorou/MSF

Depressie, slaapstoornissen en lichamelijke pijn

Om deze mensen medische zorg te bieden, zijn onze teams in actie gekomen. Met een mobiele kliniek reizen onze teams drie keer per week af naar het kamp op Samos. ‘Alle patiënten hebben dezelfde symptomen: depressie, slaapstoornissen, lichamelijke pijn,’ zegt psycholoog Elise. ‘Mensen hebben zwaar te lijden onder deze vijandige omgeving.’ Een van de stressfactoren is het gebrek aan transparantie rond het asielproces. ‘De impact daarvan op hun mentale gezondheid is onmiskenbaar en duidelijk zichtbaar.’ Tegelijkertijd wordt ook op Lesbos gebouwd aan een soortgelijk centrum als op Samos. Wat we echter nu zien op Samos, een jaar na opening, is dat de opzet van deze 'closed centres’  juist een negatieve invloed heeft op de (mentale) gezondheid van mensen.

Menswaardige opvang nodig

We roepen de EU op om te investeren in menswaardige opvangvoorzieningen en integratieprogramma's. Mensen moeten medische zorg krijgen en in een omgeving worden opgevangen die hun al kwetsbare mentale situatie niet verslechterd. 

het Zervou-detentiecentrum op Samos met een mobiele kliniek van Artsen zonder Grenzen
Mensen op de vlucht worden op Samos niet ontvangen in een veilige, humane omgeving om hun asielaanvraag te registreren. © Evgenia Chorou/MSF