Bern-Thomas Nyang’wa

Medisch Directeur

Bijwerkingen erger dan de ziekte

‘Toen ik begin jaren 2000 bij Artsen zonder Grenzen kwam werken, was er geen behandeling voor MDR-TB. Iedereen geloofde dat als medicamenteuze Tuberculose (Tbc) adequaat werd behandeld, MDR-TB vanzelf zou verdwijnen.

De medicijnen die we nu gebruiken tegen tuberculose bestaan als sinds de jaren 50. Deze medicijnen zijn giftig en hebben vreselijke bijwerkingen: misselijkheid, hoofdpijn, doofheid, psychose, depressie en zelfdoding. Mensen beschrijven deze bijwerkingen als erger dan de ziekte zelf.

Slechts de helft geneest

Patiënten met MDR-TB nemen tot 20 pillen per dag, naast pijnlijke injecties. En de behandeling kan tot 2 jaar duren. In de loop van hun behandeling kunnen sommige patiënten niet werken, sociale contacten onderhouden of zelfs geen openbare plaatsen bezoeken. Hun leven staat ‘on hold’.

En met die behandeling geneest slechts de helft van patiënten. Het is moeilijk voor clinici en artsen om patiënten deze behandeling te laten ondergaan, maar het is nog veel erger voor onze patiënten. Het is niet goed genoeg, onze patiënten verdienen beter.

Ik ben verheugd dat deze proef heeft geleid tot een volledig nieuwe behandelmethode tegen multiresistente tuberculose. Gemakkelijker, veiliger en effectiever.
Bern-Thomas Nyang’wa, Medisch Directeur

Nieuwe behandelmethode

In 2017 ging onze klinische studie TB-PRACTECAL van start. In 2017 namen we de beslissing ote lanceren. Een klinische studie onder leiding van Artsen Zonder Grenzen. Ik ben verheugd dat deze proef heeft geleid tot een volledig nieuwe behandelmethode tegen multiresistente tuberculose. Gemakkelijker, veiliger, effectiever - en zonder injecties. De kuur die onze teams hebben ontwikkeld is volledig oraal (zo’n vijf tabletten per dag), korter (6 maanden) en geeft veel minder bijwerkingen. Bovendien biedt deze een grotere kans op genezing. En dat houdt in dat er veel meer mensen kunnen worden behandeld en genezen. ‘Ik heb mijn leven terug!’ Vertellen sommige patiënten ons.

Vertrouwen van onze donateurs

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij is onze droom werkelijkheid geworden. In 2013 schonk de Postcode Loterij bijna 6,8 miljoen uit haar Droomfonds aan Artsen zonder Grenzen. Hiermee brachten zij onze droom om een nieuwe kuur te vinden om mensen met een resistente vorm van tuberculose te genezen een stap dichterbij. In 2021 ontving ons onderzoek nog eens 4 miljoen euro van de Postcode Loterij. We zijn ontzettend dankbaar voor deze steun. Naast de Postcode Loterij willen we ook alle mensen met resistente tuberculose en alle organisaties die aan ons onderzoek hebben meegewerkt bedanken.
Samen met hen hebben we ervoor gezorgd dat anderen kans maken op een betere kuur.

Hoe nu verder?

TB-PRACTECAL is nog niet voorbij, we voeren enkele deelonderzoeken uit die verband houden met de studie en blijven genezen patiënten zorg en controles bieden. De laatste follow-up van onze patiënten staat gepland voor de zomer van 2022. We maken ons er nu hard voor dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onze behandelmethode als de nieuwe standaard in hun richtlijnen opneemt. Zodat onze nieuwe kuur wereldwijd de norm wordt.’