Wat is tuberculose?

Tuberculose is een van de dodelijkste ziekten ter wereld. Per jaar krijgt een half miljoen mensen multiresistente tuberculose, een variant die resistent is voor geneesmiddelen. De huidige behandeling hiervan is bijna erger dan de ziekte zelf: patiënten krijgen via injecties zware chemotherapie met ernstige bijwerkingen. Daarom heeft Artsen zonder Grenzen de nieuwe behandeling ontwikkeld. We hadden als doel dat de nieuwe behandelmethode door de Wereldgezondheidsorganisatie werd opgenomen als standaard en dat is nu gelukt.

Klinisch onderzoek naar nieuwe kuur

Bij het klinische onderzoek werd de nieuwe kuur getest bij 552 mensen met resistente tuberculose in Oezbekistan, Zuid-Afrika en Belarus. De nieuwe kuur werd vergeleken met de huidige standaardkuur. Hieruit bleek dat de nieuwe, kortere kuur zeer effectief is bij het genezen van resistente tuberculose; 89% van de mensen genas, vergeleken met 52% in de groep die de oude, zware kuur onderging. Nu de Wereldgezondheidsorganisatie de behandeling als standaard aanbeveelt, zal de behandeling op veel plekken ter wereld worden toegepast.

Vaishnavi, een 7-jarige DRTB-patiënt krijgt haar medicatie van haar moeder. © Prem Hessenkamp
Verpleegkundige Prachi doet een lichamelijk onderzoek​ bij de broer van Vaishnavi om te kijken of hij ook ergens last van heeft. © Prem Hessenkamp
We willen alle mensen met resistente tuberculose die aan ons onderzoek hebben meegewerkt bedanken. Samen met hen hebben we ervoor gezorgd dat anderen kans maken op een betere kuur.
Bern-Thomas Nyang'wa, arts en hoofd van het TB-PRACTECAL onderzoeksteam

Hartelijk dank!

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij ontving ons onderzoek naar een nieuwe kuur tegen resistente tuberculose een extra gift van 4 miljoen euro in 2021. In 2013 schonk de Nationale Postcode Loterij al bijna 6,8 miljoen waarmee Artsen zonder Grenzen het onderzoek kon starten.