Veelgestelde vragen

In welke categorie valt jouw vraag?

Nee, om ons werk goed en effectief te kunnen doen, vragen wij van onze hulpverleners dat ze 9 tot 12 maanden in een project werken. Bovendien willen we graag dat de mensen die we aannemen meerdere keren uitgezonden worden.
 

Bij uitzondering kan het voorkomen dat wij in verband met een specifieke crisissituatie afwijkende eisen en een ander sollicitatie- en trainingstraject dan onze reguliere functies in de hulpprojecten hanteren. In dat geval vind je specifieke functieprofielen hierover op onze website.

Als je voor het eerst op missie gaat voor Artsen zonder Grenzen ontvang je een nettosalaris van ruim € 1.200. Zodra je meer dan 12 maanden voor ons in het veld hebt gewerkt, stroom je in in ons salarisstelsel en wordt je werkervaring meegewogen in de hoogte van je salaris. Kosten die horen bij je vertrek naar een project (vluchten, inentingen) en je verblijf in het project (eten, accommodatie) worden door ons betaald.

Kort gezegd: nee. Artsen zonder Grenzen vraagt van haar hulpverleners dat zij flexibel zijn en ingezet kunnen worden daar waar het nodig is. Maar we houden wel rekening met speciale vaardigheden en/of persoonlijke beperkingen. Sowieso bepaal je zelf uiteindelijk of je wel of niet uitgezonden wordt naar een project.

Artsen zonder Grenzen heeft een speciale reisverzekering voor al haar veldmedewerkers die bestaat uit een verzekering voor zorgkosten, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Deze verzekering is naast je eigen zorgverzekering die voor eigen rekening is (als je in Nederland woont).

Nee, nieuwe medewerkers sturen wij niet samen naar hetzelfde project. De leefomstandigheden in onze projecten en de noodzaak voor samenhang binnen de teams laat dat niet toe. Het is bovendien zeer onwaarschijnlijk dat er op hetzelfde moment 2 geschikte posities binnen een project zijn. Onze ervaring leert dat het inpassen van een stel beter inpasbaar is als beide medewerkers meerdere keren uitgezonden zijn.

Nee, dat is in principe niet mogelijk, vooral vanwege veiligheidsredenen. Sommige projecten zijn geschikt voor gezinnen, maar dit betreft dan coördinatiefuncties in de hoofdstad van een projectland. Een coördinatiefunctie is echter een ‘doorgroeifunctie’ waarvoor je vaak pas in aanmerking komt na enkele jaren werkervaring bij Artsen zonder Grenzen.

Vanwege de aard van ons werk zenden we alleen medewerkers uit met minimaal 2 jaar werkervaring. Daarnaast houden we om veiligheidsredenen de aantallen internationale medewerkers zo klein mogelijk. We bieden dan ook geen stageplekken aan binnen onze projecten en je kunt er geen (kortstondig) vrijwilligerswerk doen. Het is voor ons belangrijk om met betaalde staf te werken zodat zij meer missies voor onze organisatie kunnen doen.

 

Artsen zonder Grenzen Nederland gaat uit van een pensioenleeftijd van 65. We kunnen hierop uitzonderingen maken tot 69 jaar. We nemen geen mensen van boven 69 jaar aan, omdat we voor hen geen verzekering kunnen afsluiten, iets dat we vinden horen bij onze zorgplicht als werkgever.